ସୂର୍ୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି | Surya Ashtottara Shatanamavali In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଓଂ ଅରୁଣାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ କରୁଣାରସସିଂଧଵେ ନମଃ |

ଓଂ ଅସମାନବଲାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଆର୍ତରକ୍ଷଣାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ

ଓଂ ଆଦିଭୂତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅଖିଲାଗମଵେଦିନେ ନମଃ |

ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅଖିଲଜ୍ଞାୟ ନମଃ || ୧୦ ||

ଓଂ ଅନଂତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଇନାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଇଜ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଇଂଦ୍ରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଭାନଵେ ନମଃ |

ଓଂ ଇଂଦିରାମଂଦିରାପ୍ତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵଂଦନୀୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଈଶାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ || ୨୦ ||

ଓଂ ସୁଶୀଲାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସୁଵର୍ଚସେ ନମଃ |

ଓଂ ଵସୁପ୍ରଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵସଵେ ନମଃ |

ଓଂ ଵାସୁଦେଵାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଉଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଉଗ୍ରରୂପାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵଗାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଵସ୍ଵତେ ନମଃ |

ଓଂ ଉଦ୍ୟତ୍କିରଣଜାଲାୟ ନମଃ || ୩୦ ||

ଓଂ ହୃଷିକେଶାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଊର୍ଜସ୍ଵଲାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ନିର୍ଜରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଜୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଊରୁଦ୍ଵୟାଭାଵରୂପୟୁକ୍ତସାରଥୟେ ନମଃ |

ଓଂ ଋଷିଵଂଦ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ରୁଗ୍ଫ୍ରଂତେ ନମଃ |

ଓଂ ଋକ୍ଷଚକ୍ରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଋଜୁସ୍ଵଭାଵଚିତ୍ତାୟ ନମଃ || ୪୦ ||

ଓଂ ନିତ୍ୟସ୍ତୁତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଋକାର ମାତୃକାଵର୍ଣରୂପାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଉଜ୍ଜଲତେଜସେ ନମଃ |

ଓଂ ଋକ୍ଷାଧିନାଥମିତ୍ରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପୁଷ୍କରାକ୍ଷାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଲୁପ୍ତଦଂତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ |

ଓଂ କାଂତିଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଘନାୟ ନମଃ |

ଓଂ କନତ୍କନକଭୂଷାୟ ନମଃ || ୫୦ ||

ଓଂ ଖଦ୍ୟୋତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଲୂନିତାଖିଲଦୈତ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସତ୍ୟାନଂଦସ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ |

ଓଂ ଅପଵର୍ଗପ୍ରଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଆର୍ତଶରଣ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଏକାକିନେ ନମଃ |

ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ |

ଓଂ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ୟଂତକାରିଣେ ନମଃ |

ଓଂ ଗୁଣାତ୍ମନେ ନମଃ |

ଓଂ ଘୃଣିଭୃତେ ନମଃ || ୬୦ ||

ଓଂ ବୃହତେ ନମଃ |

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ |

ଓଂ ଐଶ୍ଵର୍ୟଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଶର୍ଵାୟ ନମଃ |

ଓଂ ହରିଦଶ୍ଵାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଶୌରୟେ ନମଃ |

ଓଂ ଦଶଦିକ୍ ସଂପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଭକ୍ତଵଶ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଓଜସ୍କରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ || ୭୦ ||

ଓଂ ଜଗଦାନଂଦହେତଵେ ନମଃ |

ଓଂ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାଵ୍ୟାଧି ଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଔନ୍ନତ୍ୟପଦସଂଚାରରଥସ୍ଥାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅସୁରାରୟେ ନମଃ |

ଓଂ କମନୀୟକରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅବ୍ଜଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅଂତର୍ବହିଃ ପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅଚିଂତ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଆତ୍ମରୂପିଣେ ନମଃ |

ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ || ୮୦ ||

ଓଂ ଅମରେଶାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପରସ୍ମୈଜୋତିଷେ ନମଃ |

ଓଂ ଅହସ୍କରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ରଵୟେ ନମଃ |

ଓଂ ହରୟେ ନମଃ |

ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ |

ଓଂ ତରୁଣାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵରେଣ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଗ୍ରହାଣାଂପତୟେ ନମଃ |

ଓଂ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ || ୯୦ ||

ଓଂ ଆଦିମଧ୍ୟାଂତରହିତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସକଲ ଜଗତାଂପତୟେ ନମଃ |

ଓଂ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ କଵୟେ ନମଃ |

ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପରେଶାୟ ନମଃ |

ଓଂ ତେଜୋରୂପାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ |

ଓଂ ହ୍ରୀଂ ସଂପତ୍କରାୟ ନମଃ || ୧୦୦||

ଓଂ ଐଂ ଇଷ୍ଟାର୍ଥଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ |

ଓଂ ଶ୍ରେୟସେ ନମଃ |

ଓଂ ଭକ୍ତକୋଟିସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାୟିନେ ନମଃ |

ଓଂ ନିଖିଲାଗମଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ନିତ୍ୟାନଂଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ଵାମିନେ ନମଃ || ୧୦୮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *