અષ્ટાદશ શક્તિપીઠ સ્તોત્રમ્ | Ashtadasa Shakti Peetha Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

લંકાયાં શાંકરીદેવી કામાક્ષી કાંચિકાપુરે ।
પ્રદ્યુમ્ને શૃંખળાદેવી ચામુંડી ક્રૌંચપટ્ટણે ॥ 1 ॥

અલંપુરે જોગુળાંબા શ્રીશૈલે ભ્રમરાંબિકા ।
કોલ્હાપુરે મહાલક્ષ્મી મુહુર્યે એકવીરા ॥ 2 ॥

ઉજ્જયિન્યાં મહાકાળી પીઠિકાયાં પુરુહૂતિકા ।
ઓઢ્યાયાં ગિરિજાદેવી માણિક્યા દક્ષવાટિકે ॥ 3 ॥

હરિક્ષેત્રે કામરૂપી પ્રયાગે માધવેશ્વરી ।
જ્વાલાયાં વૈષ્ણવીદેવી ગયા માંગળ્યગૌરિકા ॥ 4 ॥

વારણાશ્યાં વિશાલાક્ષી કાશ્મીરેતુ સરસ્વતી ।
અષ્ટાદશ સુપીઠાનિ યોગિનામપિ દુર્લભમ્ ॥ 5 ॥

સાયંકાલે પઠેન્નિત્યં સર્વશત્રુવિનાશનમ્ ।
સર્વરોગહરં દિવ્યં સર્વસંપત્કરં શુભમ્ ॥ 6 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *