அஷ்டாத³ஶ ஶக்திபீட² ஸ்தோத்ரம் | Ashtadasa Shakti Peetha Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

லங்காயாம் ஶாங்கரீதே³வீ காமாக்ஷீ காஞ்சிகாபுரே ।
ப்ரத்³யும்னே ஶ்ருங்க³ல்தா³தே³வீ சாமுண்டீ³ க்ரௌஞ்சபட்டணே ॥ 1 ॥

அலம்புரே ஜோகு³ல்தா³ம்பா³ ஶ்ரீஶைலே ப்⁴ரமராம்பி³கா ।
கொல்ஹாபுரே மஹாலக்ஷ்மீ முஹுர்யே ஏகவீரா ॥ 2 ॥

உஜ்ஜயின்யாம் மஹாகால்தீ³ பீடி²காயாம் புருஹூதிகா ।
ஓட்⁴யாயாம் கி³ரிஜாதே³வீ மாணிக்யா த³க்ஷவாடிகே ॥ 3 ॥

ஹரிக்ஷேத்ரே காமரூபீ ப்ரயாகே³ மாத⁴வேஶ்வரீ ।
ஜ்வாலாயாம் வைஷ்ணவீதே³வீ க³யா மாங்க³ல்த்³யகௌ³ரிகா ॥ 4 ॥

வாரணாஶ்யாம் விஶாலாக்ஷீ காஶ்மீரேது ஸரஸ்வதீ ।
அஷ்டாத³ஶ ஸுபீடா²னி யோகி³னாமபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 5 ॥

ஸாயங்காலே படே²ன்னித்யம் ஸர்வஶத்ருவினாஶனம் ।
ஸர்வரோக³ஹரம் தி³வ்யம் ஸர்வஸம்பத்கரம் ஶுப⁴ம் ॥ 6 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *