ஶ்ரீ ராம ஆபது³த்³தா⁴ரக ஸ்தோத்ரம் | Rama Apaduddharaka Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ।
லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் ॥

நம: கோத³ண்ட³ஹஸ்தாய ஸன்தீ⁴க்ருதஶராய ச ।
த³ண்டி³தாகி²லதை³த்யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 1 ॥

ஆபன்னஜனரக்ஷைகதீ³க்ஷாயாமிததேஜஸே ।
நமோஸ்து விஷ்ணவே துப்⁴யம் ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 2 ॥

பதா³ம்போ⁴ஜரஜஸ்ஸ்பர்ஶபவித்ரமுனியோஷிதே ।
நமோஸ்து ஸீதாபதயே ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 3 ॥

தா³னவேன்த்³ரமஹாமத்தகஜ³பஞ்சாஸ்யரூபிணே ।
நமோஸ்து ரகு⁴னாதா²ய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 4 ॥

மஹிஜாகுசஸம்லக்³னகுங்குமாருணவக்ஷஸே ।
நம: கல்யாணரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 5 ॥

பத்³மஸம்ப⁴வ பூ⁴தேஶ முனிஸம்ஸ்துதகீர்தயே ।
நமோ மார்தாண்ட³வம்ஶ்யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 6 ॥

ஹரத்யார்திம் ச லோகானாம் யோ வா மது⁴னிஷூத³ன: ।
நமோஸ்து ஹரயே துப்⁴யம் ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 7 ॥

தாபகாரணஸம்ஸாரகஜ³ஸிம்ஹஸ்வரூபிணே ।
நமோ வேதா³ன்தவேத்³யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 8 ॥

ரங்க³த்தரங்கஜ³லதி⁴க³ர்வஹ்ருச்ச²ரதா⁴ரிணே ।
நம: ப்ரதாபரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 9 ॥

தா³ரோபஹிதசன்த்³ராவதம்ஸத்⁴யாதஸ்வமூர்தயே ।
நம: ஸத்யஸ்வரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 1௦ ॥

தாரானாயகஸங்காஶவத³னாய மஹௌஜஸே ।
நமோஸ்து தாடகாஹன்த்ரே ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 11 ॥

ரம்யஸானுலஸச்சித்ரகூடாஶ்ரமவிஹாரிணே ।
நம: ஸௌமித்ரிஸேவ்யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 12 ॥

ஸர்வதே³வஹிதாஸக்த த³ஶானநவினாஶினே ।
நமோஸ்து து³:க²த்⁴வம்ஸாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 13 ॥

ரத்னஸானுனிவாஸைக வன்த்³யபாதா³ம்பு³ஜாய ச ।
நமஸ்த்ரைலோக்யனாதா²ய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 14 ॥

ஸம்ஸாரப³ன்த⁴மோக்ஷைகஹேதுதா⁴மப்ரகாஶினே ।
நம: கலுஷஸம்ஹர்த்ரே ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 15 ॥

பவனாஶுக³ ஸங்க்ஷிப்த மாரீசாதி³ ஸுராரயே ।
நமோ மக²பரித்ராத்ரே ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 16 ॥

தா³ம்பி⁴கேதரப⁴க்தௌக⁴மஹதா³னந்த³தா³யினே ।
நம: கமலனேத்ராய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 17 ॥

லோகத்ரயோத்³வேக³கர கும்ப⁴கர்ணஶிரஶ்சி²தே³ ।
நமோ நீரத³தே³ஹாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 18 ॥

காகாஸுரைகனயனஹரல்லீலாஸ்த்ரதா⁴ரிணே ।
நமோ ப⁴க்தைகவேத்³யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 19 ॥

பி⁴க்ஷுரூபஸமாக்ரான்த ப³லிஸர்வைகஸம்பதே³ ।
நமோ வாமனரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 2௦ ॥

ராஜீவனேத்ரஸுஸ்பன்த³ ருசிராங்க³ஸுரோசிஷே ।
நம: கைவல்யனித⁴யே ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 21 ॥

மன்த³மாருதஸம்வீத மன்தா³ரத்³ருமவாஸினே ।
நம: பல்லவபாதா³ய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 22 ॥

ஶ்ரீகண்ட²சாபத³ல்த³னது⁴ரீணப³லபா³ஹவே ।
நம: ஸீதானுஷக்தாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 23 ॥

ராஜராஜஸுஹ்ருத்³யோஷார்சித மங்க³ல்த³மூர்தயே ।
நம இக்ஷ்வாகுவம்ஶ்யாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 24 ॥

மஞ்ஜுலாத³ர்ஶவிப்ரேக்ஷணோத்ஸுகைகவிலாஸினே ।
நம: பாலிதப⁴க்தாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 25 ॥

பூ⁴ரிபூ⁴த⁴ர கோத³ண்ட³மூர்தி த்⁴யேயஸ்வரூபிணே ।
நமோஸ்து தேஜோனித⁴யே ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 26 ॥

யோகீ³ன்த்³ரஹ்ருத்ஸரோஜாதமது⁴பாய மஹாத்மனே ।
நமோ ராஜாதி⁴ராஜாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 27 ॥

பூ⁴வராஹஸ்வரூபாய நமோ பூ⁴ரிப்ரதா³யினே ।
நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 28 ॥

யோஷாஞ்ஜலிவினிர்முக்த லாஜாஞ்சிதவபுஷ்மதே ।
நம: ஸௌன்த³ர்யனித⁴யே ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 29 ॥

நக²கோடிவினிர்பி⁴ன்னதை³த்யாதி⁴பதிவக்ஷஸே ।
நமோ ந்ருஸிம்ஹரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 3௦ ॥

மாயாமானுஷதே³ஹாய வேதோ³த்³த⁴ரணஹேதவே ।
நமோஸ்து மத்ஸ்யரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 31 ॥

மிதிஶூன்ய மஹாதி³வ்யமஹிம்னே மானிதாத்மனே ।
நமோ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 32 ॥

அஹங்காரேதரஜன ஸ்வான்தஸௌத⁴விஹாரிணே ।
நமோஸ்து சித்ஸ்வரூபாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 33 ॥

ஸீதாலக்ஷ்மணஸம்ஶோபி⁴பார்ஶ்வாய பரமாத்மனே ।
நம: பட்டாபி⁴ஷிக்தாய ராமாயாபன்னிவாரிணே ॥ 34 ॥

அக்³ரத: ப்ருஷ்ட²தஶ்சைவ பார்ஶ்வதஶ்ச மஹாப³லௌ ।
ஆகர்ணபூர்ணத⁴ன்வானௌ ரக்ஷேதாம் ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 35 ॥

ஸன்னத்³த:⁴ கவசீ க²ட்³கீ³ சாபபா³ணத⁴ரோ யுவா ।
திஷ்ட²ன்மமாக்³ரதோ நித்யம் ராம: பாது ஸலக்ஷ்மண: ॥ 36 ॥

ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ।
லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் ॥

ப²லஶ்ருதி
இமம் ஸ்தவம் ப⁴க³வத: படே²த்³ய: ப்ரீதமானஸ: ।
ப்ரபா⁴தே வா ப்ரதோ³ஷே வா ராமஸ்ய பரமாத்மன: ॥ 1 ॥

ஸ து தீர்த்வா ப⁴வாம்போ³தி⁴மாபத³ஸ்ஸகலானபி ।
ராமஸாயுஜ்யமாப்னோதி தே³வதே³வப்ரஸாத³த: ॥ 2 ॥

காராக்³ருஹாதி³பா³தா⁴ஸு ஸம்ப்ராப்தே ப³ஹுஸங்கடே ।
ஆபன்னிவாரகஸ்தோத்ரம் படே²த்³யஸ்து யதா²விதி⁴: ॥ 3 ॥

ஸம்யோஜ்யானுஷ்டுப⁴ம் மன்த்ரமனுஶ்லோகம் ஸ்மரன்விபு⁴ம் ।
ஸப்தாஹாத்ஸர்வபா³தா⁴ப்⁴யோ முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 4 ॥

த்³வாத்ரிம்ஶத்³வாரஜபத: ப்ரத்யஹம் து த்³ருட⁴வ்ரத: ।
வைஶாகே² பா⁴னுமாலோக்ய ப்ரத்யஹம் ஶதஸங்க்³யயா ॥ 5 ॥

த⁴னவான் த⁴னத³ப்ரக்²யஸ்ஸ ப⁴வேன்னாத்ர ஸம்ஶய: ।
ப³ஹுனாத்ர கிமுக்தேன யம் யம் காமயதே நர: ॥ 6 ॥

தம் தம் காமமவாப்னோதி ஸ்தோத்ரேணானேன மானவ: ।
யன்த்ரபூஜாவிதா⁴னேன ஜபஹோமாதி³தர்பணை: ॥ 7 ॥

யஸ்து குர்வீத ஸஹஸா ஸர்வான்காமானவாப்னுயாத் ।
இஹ லோகே ஸுகீ² பூ⁴த்வா பரே முக்தோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *