ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டகம் | Durga Ashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Odia, Sanskrit, Telugu.

காத்யாயநி மஹாமாயே க²ட்³க³பா³ணத⁴நுர்த⁴ரே ।
க²ட்³க³தா⁴ரிணி சண்டி³ து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥

வஸுதே³வஸுதே காளி வாஸுதே³வஸஹோத³ரீ ।
வஸுந்த⁴ராஶ்ரியே நந்தே³ து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 2 ॥

யோக³நித்³ரே மஹாநித்³ரே யோக³மாயே மஹேஶ்வரீ ।
யோக³ஸித்³தி⁴கரீ ஶுத்³தே⁴ து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 3 ॥

ஶங்க²சக்ரக³தா³பாணே ஶார்ங்க³ஜ்யாயதபா³ஹவே ।
பீதாம்ப³ரத⁴ரே த⁴ந்யே து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 4 ॥

ருக்³யஜுஸ்ஸாமாத²ர்வாணஶ்சதுஸ்ஸாமந்தலோகிநீ ।
ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணி ப்³ராஹ்மி து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 5 ॥

வ்ருஷ்ணீநாம் குலஸம்பூ⁴தே விஷ்ணுநாத²ஸஹோத³ரீ ।
வ்ருஷ்ணிரூபத⁴ரே த⁴ந்யே து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 6 ॥

ஸர்வஜ்ஞே ஸர்வகே³ ஶர்வே ஸர்வேஶே ஸர்வஸாக்ஷிணீ ।
ஸர்வாம்ருதஜடாபா⁴ரே து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 7 ॥

அஷ்டபா³ஹு மஹாஸத்த்வே அஷ்டமீ நவமீ ப்ரியே ।
அட்டஹாஸப்ரியே ப⁴த்³ரே து³ர்கா³தே³வி நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 8 ॥

து³ர்கா³ஷ்டகமித³ம் புண்யம் ப⁴க்திதோ ய꞉ படே²ந்நர꞉ ।
ஸர்வகாமமவாப்நோதி து³ர்கா³ளோகம் ஸ க³ச்ச²தி ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *