श्री लक्ष्मी सहस्रनामावलिः | Lakshmi Sahasranamavali In Sanskrit

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu.

ॐ नित्यागतायै नमः ।
ॐ अनन्तनित्यायै नमः ।
ॐ नन्दिन्यै नमः ।
ॐ जनरञ्जन्यै नमः ।
ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः ।
ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ महाकन्यायै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः ।
ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः ।
ॐ ईशावास्यायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ हृल्लेखायै नमः ।
ॐ परमायै नमः ।
ॐ शक्तये नमः ।
ॐ मातृकाबीजरुपिण्यै नमः । 20
ॐ नित्यानन्दायै नमः ।
ॐ नित्यबोधायै नमः ।
ॐ नादिन्यै नमः ।
ॐ जनमोदिन्यै नमः ।
ॐ सत्यप्रत्ययिन्यै नमः ।
ॐ स्वप्रकाशात्मरूपिण्यै नमः ।
ॐ त्रिपुरायै नमः ।
ॐ भैरव्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ हंसायै नमः ।
ॐ वागीश्वर्यै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ वाग्देव्यै नमः ।
ॐ महारात्र्यै नमः ।
ॐ कालरात्र्यै नमः ।
ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
ॐ कराल्यै नमः ।
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ तिलोत्तमायै नमः । 40
ॐ काल्यै नमः ।
ॐ करालवक्त्रान्तायै नमः ।
ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ चण्डिकायै नमः ।
ॐ चण्डरूपेशायै नमः ।
ॐ चामुण्डायै नमः ।
ॐ चक्रधारिण्यै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः ।
ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ क्रियालक्ष्म्यै नमः ।
ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ प्रसादिन्यै नमः ।
ॐ उमायै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः ।
ॐ चान्द्र्यै नमः । 60
ॐ दाक्षायण्यै नमः ।
ॐ प्रत्यङ्गिरायै नमः ।
ॐ धरायै नमः ।
ॐ वेलायै नमः ।
ॐ लोकमात्रे नमः ।
ॐ हरिप्रियायै नमः ।
ॐ पार्वत्यै नमः ।
ॐ परमायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ अरूपायै नमः ।
ॐ बहुरूपायै नमः ।
ॐ विरूपायै नमः ।
ॐ विश्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ काल्यै नमः ।
ॐ मायै नमः ।
ॐ पञ्चिकायै नमः ।
ॐ वाग्म्यै नमः । 80
ॐ हविःप्रत्यधिदेवतायै नमः ।
ॐ देवमात्रे नमः ।
ॐ सुरेशानायै नमः ।
ॐ वेदगर्भायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ धृत्यै नमः ।
ॐ सङ्ख्यायै नमः ।
ॐ जातये नमः ।
ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।
ॐ प्रकृत्यै नमः ।
ॐ मोहिन्यै नमः ।
ॐ मह्यै नमः ।
ॐ यज्ञविद्यायै नमः ।
ॐ महाविद्यायै नमः ।
ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।
ॐ विभावर्यै नमः ।
ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः ।
ॐ महामात्रे नमः ।
ॐ सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः ।
ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः । 100

ॐ देव्यै नमः ।
ॐ हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः ।
ॐ सहस्रादित्यसङ्काशायै नमः ।
ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ गायत्र्यै नमः ।
ॐ सोमसम्भूत्यै नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः ।
ॐ प्रणवात्मिकायै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
ॐ सर्वदेवनमस्कृतायै नमः ।
ॐ सेव्यदुर्गायै नमः ।
ॐ कुबेराक्ष्यै नमः ।
ॐ करवीरनिवासिन्यै नमः ।
ॐ जयायै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ जयन्त्यै नमः ।
ॐ अपराजितायै नमः । 120
ॐ कुब्जिकायै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः ।
ॐ शास्त्र्यै नमः ।
ॐ वीणापुस्तकधारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वज्ञशक्त्यै नमः ।
ॐ श्रीशक्त्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ।
ॐ इडापिङ्गलिकामध्यमृणालीतन्तुरुपिण्यै नमः ।
ॐ यज्ञेशान्यै नमः ।
ॐ प्रथायै नमः ।
ॐ दीक्षायै नमः ।
ॐ दक्षिणायै नमः ।
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ।
ॐ अष्टाङ्गयोगिन्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ निर्बीजध्यानगोचरायै नमः ।
ॐ सर्वतीर्थस्थितायै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ सर्वपर्वतवासिन्यै नमः ।
ॐ वेदशास्त्रप्रभायै नमः । 140
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ षडङ्गादिपदक्रमायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ धात्र्यै नमः ।
ॐ शुभानन्दायै नमः ।
ॐ यज्ञकर्मस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ व्रतिन्यै नमः ।
ॐ मेनकायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः ।
ॐ एकाक्षरपरायै नमः ।
ॐ तारायै नमः ।
ॐ भवबन्धविनाशिन्यै नमः ।
ॐ विश्वम्भरायै नमः ।
ॐ धराधारायै नमः ।
ॐ निराधारायै नमः ।
ॐ अधिकस्वरायै नमः ।
ॐ राकायै नमः ।
ॐ कुह्वे नमः । 160
ॐ अमावास्यायै नमः ।
ॐ पूर्णिमायै नमः ।
ॐ अनुमत्यै नमः ।
ॐ द्युतये नमः ।
ॐ सिनीवाल्यै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ अवश्यायै नमः ।
ॐ वैश्वदेव्यै नमः ।
ॐ पिशङ्गिलायै नमः ।
ॐ पिप्पलायै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ रक्षोघ्न्यै नमः ।
ॐ वृष्टिकारिण्यै नमः ।
ॐ दुष्टविद्राविण्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
ॐ शारदायै नमः ।
ॐ शरसन्धानायै नमः ।
ॐ सर्वशस्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ युद्धमध्यस्थितायै नमः । 180
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ सर्वभूतप्रभञ्जन्यै नमः ।
ॐ अयुद्धायै नमः ।
ॐ युद्धरूपायै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ शान्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ गङ्गायै नमः ।
ॐ सरस्वतीवेणीयमुनानर्मदापगायै नमः ।
ॐ समुद्रवसनावासायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डश्रेणिमेखलायै नमः ।
ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः ।
ॐ दशभुजायै नमः ।
ॐ शुद्धस्फटिकसन्निभायै नमः ।
ॐ रक्तायै नमः ।
ॐ कृष्णायै नमः ।
ॐ सितायै नमः ।
ॐ पीतायै नमः ।
ॐ सर्ववर्णायै नमः ।
ॐ निरीश्वर्यै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः । 200

ॐ चक्रिकायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ सत्यायै नमः ।
ॐ वटुकास्थितायै नमः ।
ॐ तरुण्यै नमः ।
ॐ वारुण्यै नमः ।
ॐ नार्यै नमः ।
ॐ ज्येष्ठादेव्यै नमः ।
ॐ सुरेश्वर्यै नमः ।
ॐ विश्वम्भराधरायै नमः ।
ॐ कर्त्र्यै नमः ।
ॐ गलार्गलविभञ्जन्यै नमः ।
ॐ सन्ध्यारात्रिर्दिवाज्योत्स्नायै नमः ।
ॐ कलाकाष्ठायै नमः ।
ॐ निमेषिकायै नमः ।
ॐ उर्व्यै नमः ।
ॐ कात्यायन्यै नमः ।
ॐ शुभ्रायै नमः ।
ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः ।
ॐ कपिलायै नमः । 220
ॐ कीलिकायै नमः ।
ॐ अशोकायै नमः ।
ॐ मल्लिकानवमल्लिकायै नमः ।
ॐ देविकायै नमः ।
ॐ नन्दिकायै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ भञ्जिकायै नमः ।
ॐ भयभञ्जिकायै नमः ।
ॐ कौशिक्यै नमः ।
ॐ वैदिक्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ सौर्यै नमः ।
ॐ रूपाधिकायै नमः ।
ॐ अतिभायै नमः ।
ॐ दिग्वस्त्रायै नमः ।
ॐ नववस्त्रायै नमः ।
ॐ कन्यकायै नमः ।
ॐ कमलोद्भवायै नमः ।
ॐ श्रियै नमः ।
ॐ सौम्यलक्षणायै नमः । 240
ॐ अतीतदुर्गायै नमः ।
ॐ सूत्रप्रबोधिकायै नमः ।
ॐ श्रद्धायै नमः ।
ॐ मेधायै नमः ।
ॐ कृतये नमः ।
ॐ प्रज्ञायै नमः ।
ॐ धारणायै नमः ।
ॐ कान्त्यै नमः ।
ॐ श्रुतये नमः ।
ॐ स्मृतये नमः ।
ॐ धृतये नमः ।
ॐ धन्यायै नमः ।
ॐ भूतये नमः ।
ॐ इष्ट्यै नमः ।
ॐ मनीषिण्यै नमः ।
ॐ विरक्तये नमः ।
ॐ व्यापिन्यै नमः ।
ॐ मायायै नमः ।
ॐ सर्वमायाप्रभञ्जन्यै नमः ।
ॐ माहेन्द्र्यै नमः । 260
ॐ मन्त्रिण्यै नमः ।
ॐ सिंह्यै नमः ।
ॐ इन्द्रजालस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ अवस्थात्रयनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ गुणत्रयविवर्जितायै नमः ।
ॐ ईषणत्रयनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ सर्वरोगविवर्जितायै नमः ।
ॐ योगिध्यानान्तगम्यायै नमः ।
ॐ योगध्यानपरायणायै नमः ।
ॐ त्रयीशिखायै नमः ।
ॐ विशेषज्ञायै नमः ।
ॐ वेदान्तज्ञानरुपिण्यै नमः ।
ॐ भारत्यै नमः ।
ॐ कमलायै नमः ।
ॐ भाषायै नमः ।
ॐ पद्मायै नमः ।
ॐ पद्मवत्यै नमः ।
ॐ कृतये नमः ।
ॐ गौतम्यै नमः ।
ॐ गोमत्यै नमः । 280
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ ईशानायै नमः ।
ॐ हंसवाहिन्यै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ प्रभाधारायै नमः ।
ॐ जाह्नव्यै नमः ।
ॐ शङ्करात्मजायै नमः ।
ॐ चित्रघण्टायै नमः ।
ॐ सुनन्दायै नमः ।
ॐ श्रियै नमः ।
ॐ मानव्यै नमः ।
ॐ मनुसम्भवायै नमः ।
ॐ स्तम्भिन्यै नमः ।
ॐ क्षोभिण्यै नमः ।
ॐ मार्यै नमः ।
ॐ भ्रामिण्यै नमः ।
ॐ शत्रुमारिण्यै नमः ।
ॐ मोहिन्यै नमः ।
ॐ द्वेषिण्यै नमः ।
ॐ वीरायै नमः । 300

ॐ अघोरायै नमः ।
ॐ रुद्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ रुद्रैकादशिन्यै नमः ।
ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ लाभकारिण्यै नमः ।
ॐ देवदुर्गायै नमः ।
ॐ महादुर्गायै नमः ।
ॐ स्वप्नदुर्गायै नमः ।
ॐ अष्टभैरव्यै नमः ।
ॐ सूर्यचन्द्राग्निरूपायै नमः ।
ॐ ग्रहनक्षत्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः ।
ॐ बिन्दुनादकलात्मिकायै नमः ।
ॐ दशवायुजयाकारायै नमः ।
ॐ कलाषोडशसंयुतायै नमः ।
ॐ काश्यप्यै नमः ।
ॐ कमलादेव्यै नमः ।
ॐ नादचक्रनिवासिन्यै नमः ।
ॐ मृडाधारायै नमः । 320
ॐ स्थिरायै नमः ।
ॐ गुह्यायै नमः ।
ॐ देविकायै नमः ।
ॐ चक्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ अविद्यायै नमः ।
ॐ शार्वर्यै नमः ।
ॐ भुञ्जायै नमः ।
ॐ जम्भासुरनिबर्हिण्यै नमः ।
ॐ श्रीकायायै नमः ।
ॐ श्रीकलायै नमः ।
ॐ शुभ्रायै नमः ।
ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः ।
ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ गुणाधारायै नमः ।
ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ श्रुतये नमः ।
ॐ ब्रह्ममुखावासायै नमः ।
ॐ सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः ।
ॐ मृतसञ्जीवन्यै नमः । 340
ॐ मैत्र्यै नमः ।
ॐ कामिन्यै नमः ।
ॐ कामवर्जितायै नमः ।
ॐ निर्वाणमार्गदायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ हंसिन्यै नमः ।
ॐ काशिकायै नमः ।
ॐ क्षमायै नमः ।
ॐ सपर्यायै नमः ।
ॐ गुणिन्यै नमः ।
ॐ भिन्नायै नमः ।
ॐ निर्गुणायै नमः ।
ॐ खण्डिताशुभायै नमः ।
ॐ स्वामिन्यै नमः ।
ॐ वेदिन्यै नमः ।
ॐ शक्यायै नमः ।
ॐ शाम्बर्यै नमः ।
ॐ चक्रधारिण्यै नमः ।
ॐ दण्डिन्यै नमः ।
ॐ मुण्डिन्यै नमः । 360
ॐ व्याघ्र्यै नमः ।
ॐ शिखिन्यै नमः ।
ॐ सोमसंहतये नमः ।
ॐ चिन्तामणये नमः ।
ॐ चिदानन्दायै नमः ।
ॐ पञ्चबाणप्रबोधिन्यै नमः ।
ॐ बाणश्रेणये नमः ।
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।
ॐ सहस्रभुजपादुकायै नमः ।
ॐ सन्ध्याबलये नमः ।
ॐ त्रिसन्ध्याख्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डमणिभूषणायै नमः ।
ॐ वासव्यै नमः ।
ॐ वारुणीसेनायै नमः ।
ॐ कुलिकायै नमः ।
ॐ मन्त्ररञ्जिन्यै नमः ।
ॐ जितप्राणस्वरूपायै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ।
ॐ काम्यवरप्रदायै नमः ।
ॐ मन्त्रब्राह्मणविद्यार्थायै नमः । 380
ॐ नादरुपायै नमः ।
ॐ हविष्मत्यै नमः ।
ॐ आथर्वणिः श्रुतयै नमः ।
ॐ शून्यायै नमः ।
ॐ कल्पनावर्जितायै नमः ।
ॐ सत्यै नमः ।
ॐ सत्ताजातये नमः ।
ॐ प्रमायै नमः ।
ॐ अमेयायै नमः ।
ॐ अप्रमितये नमः ।
ॐ प्राणदायै नमः ।
ॐ गतये नमः ।
ॐ अवर्णायै नमः ।
ॐ पञ्चवर्णायै नमः ।
ॐ सर्वदायै नमः ।
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ सर्वभर्त्र्यै नमः ।
ॐ क्षरायै नमः । 400

ॐ अक्षरायै नमः ।
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ।
ॐ हरिण्यै नमः ।
ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
ॐ कैवल्यपदवीरेखायै नमः ।
ॐ सूर्यमण्डलसंस्थितायै नमः ।
ॐ सोममण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ॐ वह्निमण्डलसंस्थितायै नमः ।
ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ॐ व्योममण्डलसंस्थितायै नमः ।
ॐ चक्रिकायै नमः ।
ॐ चक्रमध्यस्थायै नमः ।
ॐ चक्रमार्गप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ कोकिलाकुलचक्रेशायै नमः ।
ॐ पक्षतये नमः ।
ॐ पङ्क्तिपावनायै नमः ।
ॐ सर्वसिद्धान्तमार्गस्थायै नमः ।
ॐ षड्वर्णावरवर्जितायै नमः ।
ॐ शतरुद्रहरायै नमः ।
ॐ हन्त्र्यै नमः । 420
ॐ सर्वसंहारकारिण्यै नमः ।
ॐ पुरुषायै नमः ।
ॐ पौरुष्यै नमः ।
ॐ तुष्टये नमः ।
ॐ सर्वतन्त्रप्रसूतिकायै नमः ।
ॐ अर्धनारीश्वर्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ भार्गव्यै नमः ।
ॐ याजुषीविद्यायै नमः । [ भूजुषीविद्यायै ]
ॐ सर्वोपनिषदास्थितायै नमः ।
ॐ व्योमकेशायै नमः ।
ॐ अखिलप्राणायै नमः ।
ॐ पञ्चकोशविलक्षणायै नमः ।
ॐ पञ्चकोशात्मिकायै नमः ।
ॐ प्रतीचे नमः ।
ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ जगज्जराजनित्र्यै नमः ।
ॐ पञ्चकर्मप्रसूतिकायै नमः । 440
ॐ वाग्देव्यै नमः ।
ॐ आभरणाकारायै नमः ।
ॐ सर्वकाम्यस्थितास्थितये नमः ।
ॐ अष्टादशचतुःषष्टिपीठिकाविद्यायुतायै नमः ।
ॐ कालिकाकर्षणश्यामायै नमः ।
ॐ यक्षिण्यै नमः ।
ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः ।
ॐ केतक्यै नमः ।
ॐ मल्लिकायै नमः ।
ॐ अशोकायै नमः ।
ॐ वाराह्यै नमः ।
ॐ धरण्यै नमः ।
ॐ ध्रुवायै नमः ।
ॐ नारसिंह्यै नमः ।
ॐ महोग्रास्यायै नमः ।
ॐ भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः ।
ॐ अन्तर्बलायै नमः ।
ॐ स्थिरायै नमः ।
ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ जरामरणनाशिन्यै नमः । 460
ॐ श्रीरञ्जितायै नमः ।
ॐ महाकायायै नमः ।
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनायै नमः ।
ॐ अदितये नमः ।
ॐ देवमात्रे नमः ।
ॐ अष्टपुत्रायै नमः ।
ॐ अष्टयोगिन्यै नमः ।
ॐ अष्टप्रकृतये नमः ।
ॐ अष्टाष्टविभ्राजद्विकृताकृतये नमः ।
ॐ दुर्भिक्षध्वंसिन्यै नमः ।
ॐ सीतायै नमः ।
ॐ सत्यायै नमः ।
ॐ रुक्मिण्यै नमः ।
ॐ ख्यातिजायै नमः ।
ॐ भार्गव्यै नमः ।
ॐ देवयोनये नमः ।
ॐ तपस्विन्यै नमः ।
ॐ शाकम्भर्यै नमः ।
ॐ महाशोणायै नमः ।
ॐ गरुडोपरिसंस्थितायै नमः । 480
ॐ सिंहगायै नमः ।
ॐ व्याघ्रगायै नमः ।
ॐ वायुगायै नमः ।
ॐ महाद्रिगायै नमः ।
ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः ।
ॐ सर्वविद्याधिदेवतायै नमः ।
ॐ मन्त्रव्याख्याननिपुणायै नमः ।
ॐ ज्योतिशास्त्रैकलोचनायै नमः ।
ॐ इडापिङ्गलिकामध्यसुषुम्नायै नमः ।
ॐ ग्रन्थिभेदिन्यै नमः ।
ॐ कालचक्राश्रयोपेतायै नमः ।
ॐ कालचक्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ वैशारद्यै नमः ।
ॐ मतिश्रेष्ठायै नमः ।
ॐ वरिष्ठायै नमः ।
ॐ सर्वदीपिकायै नमः ।
ॐ वैनायक्यै नमः ।
ॐ वरारोहायै नमः ।
ॐ श्रोणिवेलायै नमः ।
ॐ बहिर्वलये नमः । 500

ॐ जम्भिन्यै नमः ।
ॐ जृम्भिण्यै नमः ।
ॐ जम्भकारिण्यै नमः ।
ॐ गणकारिकायै नमः ।
ॐ शरण्यै नमः ।
ॐ चक्रिकायै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ सर्वव्याधिचिकित्सक्यै नमः ।
ॐ देवक्यै नमः ।
ॐ देवसङ्काशायै नमः ।
ॐ वारिधये नमः ।
ॐ करुणाकरायै नमः ।
ॐ शर्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वसम्पन्नायै नमः ।
ॐ सर्वपापप्रभञ्जन्यै नमः ।
ॐ एकमात्रायै नमः ।
ॐ द्विमात्रायै नमः ।
ॐ त्रिमात्रायै नमः ।
ॐ अपरायै नमः ।
ॐ अर्धमात्रायै नमः । 520
ॐ परायै नमः ।
ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
ॐ सूक्ष्मार्थार्थपरायै नमः ।
ॐ एकवीरायै नमः ।
ॐ विशेषाख्यायै नमः ।
ॐ षष्ठीदेव्यै नमः ।
ॐ मनस्विन्यै नमः ।
ॐ नैष्कर्म्यायै नमः ।
ॐ निष्कलालोकायै नमः ।
ॐ ज्ञानकर्माधिकायै नमः ।
ॐ गुणायै नमः ।
ॐ सबन्ध्वानन्दसन्दोहायै नमः ।
ॐ व्योमाकारायै नमः ।
ॐ अनिरूपितायै नमः ।
ॐ गद्यपद्यात्मिकायै नमः ।
ॐ वाण्यै नमः ।
ॐ सर्वालङ्कारसंयुतायै नमः ।
ॐ साधुबन्धपदन्यासायै नमः ।
ॐ सर्वौकसे नमः ।
ॐ घटिकावलये नमः । 540
ॐ षट्कर्मिण्यै नमः ।
ॐ कर्कशाकारायै नमः ।
ॐ सर्वकर्मविवर्जितायै नमः ।
ॐ आदित्यवर्णायै नमः ।
ॐ अपर्णायै नमः ।
ॐ कामिन्यै नमः ।
ॐ वररूपिण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मसन्तानायै नमः ।
ॐ वेदवागीश्वर्यै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रागमश्रुतायै नमः ।
ॐ सद्योवेदवत्यै नमः ।
ॐ सर्वायै नमः ।
ॐ हंस्यै नमः ।
ॐ विद्याधिदेवतायै नमः ।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
ॐ विश्वनिर्माणकारिण्यै नमः ।
ॐ वैदिक्यै नमः । 560
ॐ वेदरूपायै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः ।
ॐ कालरूपिण्यै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ सर्वतत्त्वप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ हिरण्यवर्णरूपायै नमः ।
ॐ हिरण्यपदसम्भवायै नमः ।
ॐ कैवल्यपदव्यै नमः ।
ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ कैवल्यज्ञानलक्षितायै नमः ।
ॐ ब्रह्मसम्पत्तिरूपायै नमः ।
ॐ ब्रह्मसम्पत्तिकारिण्यै नमः ।
ॐ वारुण्यै नमः ।
ॐ वारुणाराध्यायै नमः ।
ॐ सर्वकर्मप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ एकाक्षरपरायै नमः ।
ॐ अयुक्तायै नमः ।
ॐ सर्वदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः ।
ॐ पाशाङ्कुशान्वितायै नमः । 580
ॐ दिव्यायै नमः ।
ॐ वीणाव्याख्याक्षसूत्रभृते नमः ।
ॐ एकमूर्त्यै नमः ।
ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः ।
ॐ मधुकैटभभञ्जन्यै नमः ।
ॐ साङ्ख्यायै नमः ।
ॐ साङ्ख्यवत्यै नमः ।
ॐ ज्वालायै नमः ।
ॐ ज्वलन्त्यै नमः ।
ॐ कामरूपिण्यै नमः ।
ॐ जाग्रत्यै नमः ।
ॐ सर्वसम्पत्तये नमः ।
ॐ सुषुप्तायै नमः ।
ॐ स्वेष्टदायिन्यै नमः ।
ॐ कपालिन्यै नमः ।
ॐ महादंष्ट्रायै नमः ।
ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ।
ॐ सर्वावासायै नमः ।
ॐ सुवासायै नमः ।
ॐ बृहत्यै नमः । 600

ॐ अष्टये नमः ।
ॐ शक्वर्यै नमः ।
ॐ छन्दोगणप्रतिष्ठायै नमः ।
ॐ कल्माष्यै नमः ।
ॐ करुणात्मिकायै नमः ।
ॐ चक्षुष्मत्यै नमः ।
ॐ महाघोषायै नमः ।
ॐ खड्गचर्मधरायै नमः ।
ॐ अशनये नमः ।
ॐ शिल्पवैचित्र्यविद्योतायै नमः ।
ॐ सर्वतोभद्रवासिन्यै नमः ।
ॐ अचिन्त्यलक्षणाकारायै नमः ।
ॐ सूत्रभाष्यनिबन्धनायै नमः ।
ॐ सर्ववेदार्थसम्पत्तये नमः ।
ॐ सर्वशास्त्रार्थमातृकायै नमः ।
ॐ अकारादिक्षकारान्तसर्ववर्णकृतस्थलायै नमः ।
ॐ सर्वलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ सदानन्दायै नमः ।
ॐ सारविद्यायै नमः ।
ॐ सदाशिवायै नमः । 620
ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ सर्वशक्त्यै नमः ।
ॐ खेचरीरूपगायै नमः ।
ॐ उच्छ्रितायै नमः ।
ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नमः ।
ॐ पराकाष्ठायै नमः ।
ॐ परागतये नमः ।
ॐ हंसयुक्तविमानस्थायै नमः ।
ॐ हंसारूढायै नमः ।
ॐ शशिप्रभायै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ वासनाशक्त्यै नमः ।
ॐ आकृतिस्थाखिलायै नमः ।
ॐ अखिलायै नमः ।
ॐ तन्त्रहेतवे नमः ।
ॐ विचित्राङ्ग्यै नमः ।
ॐ व्योमगङ्गाविनोदिन्यै नमः ।
ॐ वर्षायै नमः ।
ॐ वार्षिकायै नमः ।
ॐ ऋग्यजुस्सामरूपिण्यै नमः । 640
ॐ महानद्यै नमः ।
ॐ नदीपुण्यायै नमः ।
ॐ अगण्यपुण्यगुणक्रियायै नमः ।
ॐ समाधिगतलभ्यार्थायै नमः ।
ॐ श्रोतव्यायै नमः ।
ॐ स्वप्रियायै नमः ।
ॐ घृणायै नमः ।
ॐ नामाक्षरपरायै नमः ।
ॐ उपसर्गनखाञ्चितायै नमः ।
ॐ निपातोरुद्वयीजङ्घायै नमः ।
ॐ मातृकायै नमः ।
ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ आसीनायै नमः ।
ॐ शयानायै नमः ।
ॐ तिष्ठन्त्यै नमः ।
ॐ धावनाधिकायै नमः ।
ॐ लक्ष्यलक्षणयोगाढ्यायै नमः ।
ॐ ताद्रूप्यगणनाकृतयै नमः ।
ॐ एकरूपायै नमः ।
ॐ नैकरूपायै नमः । 660
ॐ तस्यै नमः ।
ॐ इन्दुरूपायै नमः ।
ॐ तदाकृतये नमः ।
ॐ समासतद्धिताकारायै नमः ।
ॐ विभक्तिवचनात्मिकायै नमः ।
ॐ स्वाहाकारायै नमः ।
ॐ स्वधाकारायै नमः ।
ॐ श्रीपत्यर्धाङ्गनन्दिन्यै नमः ।
ॐ गम्भीरायै नमः ।
ॐ गहनायै नमः ।
ॐ गुह्यायै नमः ।
ॐ योनिलिङ्गार्धधारिण्यै नमः ।
ॐ शेषवासुकिसंसेव्यायै नमः ।
ॐ चपलायै नमः ।
ॐ वरवर्णिन्यै नमः ।
ॐ कारुण्याकारसम्पत्तये नमः ।
ॐ कीलकृते नमः ।
ॐ मन्त्रकीलिकायै नमः ।
ॐ शक्तिबीजात्मिकायै नमः ।
ॐ सर्वमन्त्रेष्टायै नमः । 680
ॐ अक्षयकामनायै नमः ।
ॐ आग्नेय्यै नमः ।
ॐ पार्थिवायै नमः ।
ॐ आप्यायै नमः ।
ॐ वायव्यायै नमः ।
ॐ व्योमकेतनायै नमः ।
ॐ सत्यज्ञानात्मिकानन्दायै नमः । [ सत्यज्ञानात्मिकायै, नन्दायै ]
ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः ।
ॐ सनातन्यै नमः ।
ॐ अविद्यावासनायै नमः ।
ॐ मायाप्रकृतये नमः ।
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ।
ॐ शक्तये नमः ।
ॐ धारणशक्तये नमः ।
ॐ चिदचिच्छक्तियोगिन्यै नमः ।
ॐ वक्त्रारुणायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ मरीचये नमः ।
ॐ मदमर्दिन्यै नमः । 700

ॐ विराजे नमः ।
ॐ स्वाहायै नमः ।
ॐ स्वधायै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ निरुपास्तये नमः ।
ॐ सुभक्तिगायै नमः ।
ॐ निरूपिताद्वयीविद्यायै नमः ।
ॐ नित्यानित्यस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ वैराजमार्गसञ्चारायै नमः ।
ॐ सर्वसत्पथदर्शिन्यै नमः ।
ॐ जालन्धर्यै नमः ।
ॐ मृडान्यै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ भवभञ्जन्यै नमः ।
ॐ त्रैकालिकज्ञानतन्तवे नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः ।
ॐ नादातीतायै नमः ।
ॐ स्मृतये नमः ।
ॐ प्रज्ञायै नमः ।
ॐ धात्रीरूपायै नमः । 720
ॐ त्रिपुष्करायै नमः ।
ॐ पराजितायै नमः ।
ॐ विधानज्ञायै नमः ।
ॐ विशेषितगुणात्मिकायै नमः ।
ॐ हिरण्यकेशिन्यै नमः ।
ॐ हेमब्रह्मसूत्रविचक्षणायै नमः ।
ॐ असङ्ख्येयपरार्धान्तस्वरव्यञ्जनवैखर्यै नमः ।
ॐ मधुजिह्वायै नमः ।
ॐ मधुमत्यै नमः ।
ॐ मधुमासोदयायै नमः ।
ॐ मधवे नमः ।
ॐ माधव्यै नमः ।
ॐ महाभागायै नमः ।
ॐ मेघगम्भीरनिस्वनायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुमहेशादिज्ञातव्यार्थविशेषगायै नमः ।
ॐ नाभौवह्निशिखाकारायै नमः ।
ॐ ललाटेचन्द्रसन्निभायै नमः ।
ॐ भ्रूमध्येभास्कराकारायै नमः ।
ॐ हृदिसर्वताराकृतये नमः ।
ॐ कृत्तिकादिभरण्यन्त नक्षत्रेष्ट्यार्चितोदयायै नमः । 740
ॐ ग्रहविद्यात्मिकायै नमः ।
ॐ ज्योतिषे नमः ।
ॐ ज्योतिर्विदे नमः ।
ॐ मतिजीविकायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डगर्भिण्यै नमः ।
ॐ बालायै नमः ।
ॐ सप्तावरणदेवतायै नमः ।
ॐ वैराजोत्तमसाम्राज्यायै नमः ।
ॐ कुमारकुशलोदयायै नमः ।
ॐ बगलायै नमः ।
ॐ भ्रमराम्बायै नमः ।
ॐ शिवदूत्यै नमः ।
ॐ शिवात्मिकायै नमः ।
ॐ मेरुविन्ध्यातिसंस्थानायै नमः ।
ॐ काश्मीरपुरवासिन्यै नमः ।
ॐ योगनिद्रायै नमः ।
ॐ महानिद्रायै नमः ।
ॐ विनिद्रायै नमः ।
ॐ राक्षसाश्रितायै नमः ।
ॐ सुवर्णदायै नमः । 760
ॐ महागङ्गायै नमः ।
ॐ पञ्चाख्यायै नमः ।
ॐ पञ्चसंहतये नमः ।
ॐ सुप्रजातायै नमः ।
ॐ सुवीरायै नमः ।
ॐ सुपोषायै नमः ।
ॐ सुपतये नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ सुगृहायै नमः ।
ॐ रक्तबीजान्तायै नमः ।
ॐ हतकन्दर्पजीविकायै नमः ।
ॐ समुद्रव्योममध्यस्थायै नमः ।
ॐ समबिन्दुसमाश्रयायै नमः ।
ॐ सौभाग्यरसजीवातवे नमः ।
ॐ सारासारविवेकदृशे नमः ।
ॐ त्रिवल्यादिसुपुष्टाङ्गायै नमः ।
ॐ भारत्यै नमः ।
ॐ भरताश्रितायै नमः ।
ॐ नादब्रह्ममयीविद्यायै नमः ।
ॐ ज्ञानब्रह्ममयीपरायै नमः । 780
ॐ ब्रह्मनाड्यै नमः ।
ॐ निरुक्तये नमः ।
ॐ ब्रह्मकैवल्यसाधनायै नमः ।
ॐ कालिकेयमहोदारवीर्यविक्रमरूपिण्यै नमः ।
ॐ वडवाग्निशिखावक्त्रायै नमः ।
ॐ महाकवलतर्पणायै नमः ।
ॐ महाभूतायै नमः ।
ॐ महादर्पायै नमः ।
ॐ महासारायै नमः ।
ॐ महाक्रतवे नमः ।
ॐ पञ्चभूतमहाग्रासायै नमः ।
ॐ पञ्चभूताधिदेवतायै नमः ।
ॐ सर्वप्रमाणायै नमः ।
ॐ सम्पत्तये नमः ।
ॐ सर्वरोगप्रतिक्रियायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्तायै नमः ।
ॐ विष्णुवक्षोविभूषिण्यै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ निधिवक्त्रस्थायै नमः ।
ॐ प्रवरायै नमः । 800

ॐ वरहेतुक्यै नमः ।
ॐ हेममालायै नमः ।
ॐ शिखामालायै नमः ।
ॐ त्रिशिखायै नमः ।
ॐ पञ्चलोचनायै नमः ।
ॐ सर्वागमसदाचारमर्यादायै नमः ।
ॐ यातुभञ्जन्यै नमः ।
ॐ पुण्यश्लोकप्रबन्धाढ्यायै नमः ।
ॐ सर्वान्तर्यामिरूपिण्यै नमः ।
ॐ सामगानसमाराध्यायै नमः ।
ॐ श्रोत्रकर्णरसायनायै नमः ।
ॐ जीवलोकैकजीवातवे नमः ।
ॐ भद्रोदारविलोकनायै नमः ।
ॐ तडित्कोटिलसत्कान्त्यै नमः ।
ॐ तरुण्यै नमः ।
ॐ हरिसुन्दर्यै नमः ।
ॐ मीननेत्रायै नमः ।
ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ सुमङ्गलायै नमः । 820
ॐ सर्वमङ्गलसम्पन्नायै नमः ।
ॐ साक्षान्मङ्गलदेवतायै नमः ।
ॐ देहहृद्दीपिकायै नमः ।
ॐ दीप्तये नमः ।
ॐ जिह्वपापप्रणाशिन्यै नमः ।
ॐ अर्धचन्द्रोल्लसद्दंष्ट्रायै नमः ।
ॐ यज्ञवाटीविलासिन्यै नमः ।
ॐ महादुर्गायै नमः ।
ॐ महोत्साहायै नमः ।
ॐ महादेवबलोदयायै नमः ।
ॐ डाकिनीड्यायै नमः ।
ॐ शाकिनीड्यायै नमः ।
ॐ साकिनीड्यायै नमः ।
ॐ समस्तजुषे नमः ।
ॐ निरङ्कुशायै नमः ।
ॐ नाकिवन्द्यायै नमः ।
ॐ षडाधाराधिदेवतायै नमः ।
ॐ भुवनज्ञाननिःश्रेणये नमः ।
ॐ भुवनाकारवल्लर्यै नमः ।
ॐ शाश्वत्यै नमः । 840
ॐ शाश्वताकारायै नमः ।
ॐ लोकानुग्रहकारिण्यै नमः ।
ॐ सारस्यै नमः ।
ॐ मानस्यै नमः ।
ॐ हंस्यै नमः ।
ॐ हंसलोकप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ चिन्मुद्रालङ्कृतकरायै नमः ।
ॐ कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः ।
ॐ सुखप्राणिशिरोरेखायै नमः ।
ॐ सददृष्टप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ सर्वसाङ्कर्यदोषघ्न्यै नमः ।
ॐ ग्रहोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
ॐ क्षुद्रजन्तुभयघ्न्यै नमः ।
ॐ विषरोगादिभञ्जन्यै नमः ।
ॐ सदाशान्तायै नमः ।
ॐ सदाशुद्धायै नमः ।
ॐ गृहच्छिद्रनिवारिण्यै नमः ।
ॐ कलिदोषप्रशमन्यै नमः ।
ॐ कोलाहलपुरस्थितायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः । 860
ॐ लाक्षणिक्यै नमः ।
ॐ मुख्यायै नमः ।
ॐ जघन्याकृतिवर्जितायै नमः ।
ॐ मायायै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ मूलभूतायै नमः ।
ॐ वासव्यै नमः ।
ॐ विष्णुचेतनायै नमः ।
ॐ वादिन्यै नमः ।
ॐ वसुरूपायै नमः ।
ॐ वसुरत्नपरिच्छदायै नमः ।
ॐ छान्दस्यै नमः ।
ॐ चन्द्रहृदयायै नमः ।
ॐ मन्त्रस्वच्छन्दभैरव्यै नमः ।
ॐ वनमालायै नमः ।
ॐ वैजयन्त्यै नमः ।
ॐ पञ्चदिव्यायुधात्मिकायै नमः ।
ॐ पीताम्बरमय्यै नमः ।
ॐ चञ्चत्कौस्तुभायै नमः ।
ॐ हरिकामिन्यै नमः । 880
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ तथ्यायै नमः ।
ॐ रमायै नमः ।
ॐ रामायै नमः ।
ॐ रमण्यै नमः ।
ॐ मृत्युभञ्जन्यै नमः ।
ॐ ज्येष्ठायै नमः ।
ॐ काष्ठायै नमः ।
ॐ धनिष्ठान्तायै नमः ।
ॐ शराङ्ग्यै नमः ।
ॐ निर्गुणप्रियायै नमः ।
ॐ मैत्रेयायै नमः ।
ॐ मित्रविन्दायै नमः ।
ॐ शेष्यशेषकलाशयायै नमः ।
ॐ वाराणसीवासलभ्यायै नमः । [ वाराणसीवासरतायै ]
ॐ आर्यावर्तजनस्तुतायै नमः ।
ॐ जगदुत्पत्तिसंस्थानसंहारत्रयकारणायै नमः ।
ॐ तुभ्यं नमः ।
ॐ अम्बायै नमः ।
ॐ विष्णुसर्वस्वायै नमः । 900

ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वलोकानां जनन्यै नमः ।
ॐ पुण्यमूर्तये नमः ।
ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
ॐ सद्योजातादिपञ्चाग्निरूपायै नमः ।
ॐ पञ्चकपञ्चकायै नमः ।
ॐ यन्त्रलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ भवत्यै नमः ।
ॐ आदये नमः ।
ॐ आद्याद्यायै नमः ।
ॐ सृष्ट्यादिकारणाकारविततये नमः ।
ॐ दोषवर्जितायै नमः ।
ॐ जगल्लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ जगन्मात्रे नमः ।
ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ।
ॐ नवकोटिमहाशक्तिसमुपास्यपदाम्बुजायै नमः ।
ॐ कनत्सौवर्णरत्नाढ्यसर्वाभरणभूषितायै नमः । 920
ॐ अनन्तानित्यमहिष्यै नमः ।
ॐ प्रपञ्चेश्वरनायक्यै नमः ।
ॐ अत्युच्छ्रितपदान्तस्थायै नमः ।
ॐ परमव्योमनायक्यै नमः ।
ॐ नाकपृष्ठगताराध्यायै नमः ।
ॐ विष्णुलोकविलासिन्यै नमः ।
ॐ वैकुण्ठराजमहिष्यै नमः ।
ॐ श्रीरङ्गनगराश्रितायै नमः ।
ॐ रङ्गनायक्यै नमः ।
ॐ भूपुत्र्यै नमः ।
ॐ कृष्णायै नमः ।
ॐ वरदवल्लभायै नमः ।
ॐ कोटिब्रह्मादिसंसेव्यायै नमः ।
ॐ कोटिरुद्रादिकीर्तितायै नमः ।
ॐ मातुलुङ्गमयं खेटं बिभ्रत्यै नमः ।
ॐ सौवर्णचषकं बिभ्रत्यै नमः ।
ॐ पद्मद्वयं दधानायै नमः ।
ॐ पूर्णकुम्भं बिभ्रत्यै नमः ।
ॐ कीरं दधानायै नमः ।
ॐ वरदाभये दधानायै नमः ।
ॐ पाशं बिभ्रत्यै नमः । 940
ॐ अङ्कुशं बिभ्रत्यै नमः ।
ॐ शङ्खं वहन्त्यै नमः ।
ॐ चक्रं वहन्त्यै नमः ।
ॐ शूलं वहन्त्यै नमः ।
ॐ कृपाणिकां वहन्त्यै नमः ।
ॐ धनुर्बाणौ बिभ्रत्यै नमः ।
ॐ अक्षमालां दधानायै नमः ।
ॐ चिन्मुद्रां बिभ्रत्यै नमः ।
ॐ अष्टादशभुजायै नमः ।
ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ महाष्टादशपीठगायै नमः ।
ॐ भूमिनीलादिसंसेव्यायै नमः ।
ॐ स्वामिचित्तानुवर्तिन्यै नमः ।
ॐ पद्मायै नमः ।
ॐ पद्मालयायै नमः ।
ॐ पद्मिन्यै नमः ।
ॐ पूर्णकुम्भाभिषेचितायै नमः ।
ॐ इन्दिरायै नमः ।
ॐ इन्दिराभाक्ष्यै नमः ।
ॐ क्षीरसागरकन्यकायै नमः । 960
ॐ भार्गव्यै नमः ।
ॐ स्वतन्त्रेच्छायै नमः ।
ॐ वशीकृतजगत्पतये नमः ।
ॐ मङ्गलानाम्मङ्गलाय नमः ।
ॐ देवतानान्देवतायै नमः ।
ॐ उत्तमानामुत्तमायै नमः ।
ॐ श्रेयसे नमः ।
ॐ परमामृतायै नमः ।
ॐ धनधान्याभिवृद्धये नमः ।
ॐ सार्वभौमसुखोच्छ्रयायै नमः ।
ॐ आन्दोलिकादिसौभाग्यायै नमः ।
ॐ मत्तेभादिमहोदयायै नमः ।
ॐ पुत्रपौत्राभिवृद्धये नमः ।
ॐ विद्याभोगबलादिकायै नमः ।
ॐ आयुरारोग्यसम्पत्तये नमः ।
ॐ अष्टैश्वर्यायै नमः ।
ॐ परमेशविभूतये नमः ।
ॐ सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरागतये नमः ।
ॐ सदयापाङ्गसन्दत्तब्रह्मेन्द्रादिपदस्थितये नमः ।
ॐ अव्याहतमहाभाग्यायै नमः । 980
ॐ अक्षोभ्यविक्रमायै नमः ।
ॐ वेदानाम्समन्वयायै नमः ।
ॐ वेदानामविरोधायै नमः ।
ॐ निःश्रेयसपदप्राप्तिसाधनायै नमः ।
ॐ निःश्रेयसपदप्राप्तिफलायै नमः ।
ॐ श्रीमन्त्रराजराज्ञ्यै नमः ।
ॐ श्रीविद्यायै नमः ।
ॐ क्षेमकारिण्यै नमः ।
ॐ श्रीं बीज जपसन्तुष्टायै नमः ।
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिकायै नमः ।
ॐ प्रपत्तिमार्गसुलभायै नमः ।
ॐ विष्णुप्रथमकिङ्कर्यै नमः ।
ॐ क्लीङ्कारार्थसावित्र्यै नमः ।
ॐ सौमङ्गल्याधिदेवतायै नमः ।
ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः ।
ॐ श्रीयन्त्रपुरवासिन्यै नमः ।
ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः ।
ॐ शरण्यायै नमः । 1000
ॐ त्र्यम्बकायै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *