आदि वाराही स्तोत्रम् | Varahi Stotram In Hindi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

नमोस्तु देवी वाराही जयकारा स्वरूपिणी
जपित्व भूमिरूपेण नमो भागवतः प्रिये || 1 ||

जयक्रोदस्तु वरही देवीत्वांचा नमम्याहं
जयवरि विश्वेशी मुख्य वराहते नमः || 2 ||

मुख्य वरही वंदेतवं अंधे अंधनीते नमः
सर्व दुष्ट प्रदुष्टानां वाक् स्थंबनकरी नमः || 3 ||

नमः स्तंभिनी स्तम्भेत्वं जृंभे जृंभिनिथे नमः
रंधेरंधिनी वंदेत्वम नमो देवीतु मोहिनी || 4 ||

स्वाभक्तनंही सर्वेशं सर्व काम प्रदे नमः
बाहवा स्तम्भकारी वन्दे चित्त स्तम्भिनते नमः || 5 ||

चक्षु स्तम्भिनी त्वाम मुख्या स्तंबिनिथे नमो नमः
जगत स्तम्भिनी वंदेत्वम जिह्वाव स्तम्भन करिणी || 6 ||

स्थंबनाम कुरु शत्रूणां कुरमे शत्रु नासनाम
सीघ्रम वसयंच कुरते योग्ने वाचात्मके नमः || 7 ||

ट चतुष्टया रूपेत्वं शरणं सर्वदभजे
होमतमेक फट रूपेना जयद्यन केशिवे || 8 ||

देहिमे सकलान कमान वारही जगदीश्वरी
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमोनामा: || 9 ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *