Rani Sati Dadi Ji Aarti In English

Also Read This In:- Hindi.

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,
Maiya Jai Rani Sati Mata ।
Apne Bhakt Janan Ki,
Door Karan Vipada ॥
Avani Anantar Jyoti Akhandit,
Mandit Chahunk Kumbha ।
Durjan Dalan Khadg ki,
Vidhut Sam Pratibha ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,
Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Markat Mani Mandir Ati Manjul,
Shobha Lakhi Na Pare ।
Lalit Dhvaja Chahun Aure,
Kanchan Kalash Dhare ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,
Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Ghanta Ghanan Ghadaval Baje,
Shankh Mridang Dhure ।
Kinnar Gayan Karte,
Ved Dhwani Uchare ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,
Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Sapta Matrika Kare Aarti,
Surgan Dhyan Dhare ।
Vividh Prakar Ke Vyanjan,
Sriphal Bhentha Dhare ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,
Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Sankat Vikat Vidarani,
Nashani Ho Komati ।
Sevak Jan Hriday Patale,
Mridul Karan Sumati ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,
Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Amal Kamal Dal Lochani,
Mochani Traya Tapa ।
Sevan Aayo Sharan Aapki,
Laaj Rakho Mata ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,
Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Ya Miyaji Ki Aarti pratidin,
Parti Din Jo Koi Gata ।
Sadan Siddhi Nav Nidhiphal,
Mann Vancchit Paave ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,
Maiya Jai Rani Sati Mata ।
Apne Bhakt Janan Ki,
Door Karan Vipada ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *