Navaratna Malika Stotram In English

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

hāranūpurakirīṭakuṇḍalavibhūṣitāvayavaśōbhinīṃ
kāraṇēśavaramaulikōṭiparikalpyamānapadapīṭhikām ।
kālakālaphaṇipāśabāṇadhanuraṅkuśāmaruṇamēkhalāṃ
phālabhūtilakalōchanāṃ manasi bhāvayāmi paradēvatām ॥ 1 ॥

gandhasāraghanasārachārunavanāgavallirasavāsinīṃ
sāndhyarāgamadhurādharābharaṇasundarānanaśuchismitām ।
mandharāyatavilōchanāmamalabālachandrakṛtaśēkharīṃ
indirāramaṇasōdarīṃ manasi bhāvayāmi paradēvatām ॥ 2 ॥

smērachārumukhamaṇḍalāṃ vimalagaṇḍalambimaṇimaṇḍalāṃ
hāradāmapariśōbhamānakuchabhārabhīrutanumadhyamām ।
vīragarvaharanūpurāṃ vividhakāraṇēśavarapīṭhikāṃ
māravairisahachāriṇīṃ manasi bhāvayāmi paradēvatām ॥ 3 ॥

bhūribhāradharakuṇḍalīndramaṇibaddhabhūvalayapīṭhikāṃ
vārirāśimaṇimēkhalāvalayavahnimaṇḍalaśarīriṇīm ।
vārisāravahakuṇḍalāṃ gaganaśēkharīṃ cha paramātmikāṃ
chāruchandravilōchanāṃ manasi bhāvayāmi paradēvatām ॥ 4 ॥

kuṇḍalatrividhakōṇamaṇḍalavihāraṣaḍdalasamullasa-
tpuṇḍarīkamukhabhēdinīṃ cha prachaṇḍabhānubhāsamujjvalām ।
maṇḍalēnduparivāhitāmṛtataraṅgiṇīmaruṇarūpiṇīṃ
maṇḍalāntamaṇidīpikāṃ manasi bhāvayāmi paradēvatām ॥ 5 ॥

vāraṇānanamayūravāhamukhadāhavāraṇapayōdharāṃ
chāraṇādisurasundarīchikuraśēkarīkṛtapadāmbujām ।
kāraṇādhipatipañchakaprakṛtikāraṇaprathamamātṛkāṃ
vāraṇāntamukhapāraṇāṃ manasi bhāvayāmi paradēvatām ॥ 6 ॥

padmakāntipadapāṇipallavapayōdharānanasarōruhāṃ
padmarāgamaṇimēkhalāvalayanīviśōbhitanitambinīm ।
padmasambhavasadāśivāntamayapañcharatnapadapīṭhikāṃ
padminīṃ praṇavarūpiṇīṃ manasi bhāvayāmi paradēvatām ॥ 7 ॥

āgamapraṇavapīṭhikāmamalavarṇamaṅgaḻaśarīriṇīṃ
āgamāvayavaśōbhinīmakhilavēdasārakṛtaśēkharīm ।
mūlamantramukhamaṇḍalāṃ muditanādabindunavayauvanāṃ
mātṛkāṃ tripurasundarīṃ manasi bhāvayāmi paradēvatām ॥ 8 ॥

kālikātimirakuntalāntaghanabhṛṅgamaṅgaḻavirājinīṃ
chūlikāśikharamālikāvalayamallikāsurabhisaurabhām ।
vālikāmadhuragaṇḍamaṇḍalamanōharānanasarōruhāṃ
kālikāmakhilanāyikāṃ manasi bhāvayāmi paradēvatām ॥ 9 ॥

nityamēva niyamēna jalpatāṃ – bhuktimuktiphaladāmabhīṣṭadām ।
śaṅkarēṇa rachitāṃ sadā japēnnāmaratnanavaratnamālikām ॥ 10 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *