Aghamarshana Suktam In English

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

hira̍ṇyaśṛṅga̠ṃ varu̍ṇa̠-mprapa̍dyē tī̠rtha-mmē̍ dēhi̠ yāchi̍taḥ ।
ya̠nmayā̍ bhu̠ktama̠sādhū̍nā-mpā̠pēbhya̍ścha pra̠tigra̍haḥ ।
yanmē̠ mana̍sā vā̠chā̠ ka̠rma̠ṇā vā du̍ṣkṛta̠-ṅkṛtam ।
tanna̠ indrō̠ varu̍ṇō̠ bṛha̠spati̍-ssavi̠tā cha̍ punantu̠ puna̍ḥ punaḥ ।
namō̠-‘gnayē̎-‘psu̠matē̠ nama̠ indrā̍ya̠ namō̠ varu̍ṇāya̠ namō vāruṇyai̍ namō̠-‘dbhyaḥ ॥

yada̠pā-ṅkrū̠raṃ yada̍mē̠dhyaṃ yada̍śā̠nta-ntadapa̍gachChatāt ।
a̠tyā̠śa̠nāda̍tī-pā̠nā̠-dya̠chcha u̠grātpra̍ti̠grahā̎t ।
tannō̠ varu̍ṇō rā̠jā̠ pā̠ṇinā̎ hyava̠mar​śatu ।
sō̍-‘hama̍pā̠pō vi̠rajō̠ nirmu̠ktō mu̍ktaki̠lbiṣa̍ḥ ।
nāka̍sya pṛ̠ṣṭha-māru̍hya̠ gachChē̠d brahma̍salō̠katām ।
yaśchā̠psu varu̍ṇa̠ssa pu̠nātva̍ghamar​ṣa̠ṇaḥ ।
i̠ma-mmē̍ gaṅgē yamunē sarasvati̠ śutu̍dri̠-stōmag̍ṃ sachatā̠ paru̠ṣṇiyā ।
a̠si̠kni̠yā ma̍rudvṛdhē vi̠tasta̠yā-”rjī̍kīyē śṛṇu̠hyā su̠ṣōma̍yā ।
ṛ̠ta-ñcha̍ sa̠tya-ñchā̠bhī̎ddhā̠-ttapa̠sō-‘dhya̍jāyata ।
tatō̠ rātri̍rajāyata̠ tata̍-ssamu̠drō a̍rṇa̠vaḥ ॥

sa̠mu̠drāda̍rṇa̠vā dadhi̍ saṃvathsa̠rō a̍jāyata ।
a̠hō̠rā̠trāṇi̍ vi̠dadha̠dviśva̍sya miṣa̠tō va̠śī ।
sū̠ryā̠cha̠ndra̠masau̍ dhā̠tā ya̍thā pū̠rvama̍kalpayat ।
diva̍-ñcha pṛthi̠vī-ñchā̠ntari̍kṣa̠-mathō̠ suva̍ḥ ।
yatpṛ̍thi̠vyāgṃ raja̍-ssva̠māntari̍kṣē vi̠rōda̍sī ।
i̠māggṃ stadā̠pō va̍ruṇaḥ pu̠nātva̍ghamar​ṣa̠ṇaḥ ।
pu̠nantu̠ vasa̍vaḥ pu̠nātu̠ varu̍ṇaḥ pu̠nātva̍ghamar​ṣa̠ṇaḥ ।
ē̠ṣa bhū̠tasya̍ ma̠dhyē bhuva̍nasya gō̠ptā ।
ē̠ṣa pu̠ṇyakṛ̍tāṃ lō̠kā̠nē̠ṣa mṛ̠tyōr hi̍ra̠ṇmayam̎ ।
dyāvā̍pṛthi̠vyōr hi̍ra̠ṇmaya̠g̠ṃ saggṃ śri̍ta̠g̠ṃ suva̍ḥ ॥

sana̠-ssuva̠-ssagṃśi̍śādhi ।
ārdra̠-ñjvala̍ti̠ jyōti̍ra̠hama̍smi ।
jyōti̠rjvala̍ti̠ brahmā̠hama̍smi ।
yō̍-‘hama̍smi̠ brahmā̠hama̍smi ।
a̠hama̍smi̠ brahmā̠hama̍smi ।
a̠hamē̠vāha-mmā-ñju̍hōmi̠ svāhā̎ ।
a̠kā̠rya̠kā̠rya̍vakī̠rṇīstē̠nō bhrū̍ṇa̠hā gu̍ruta̠lpagaḥ ।
varu̍ṇō̠-‘pāma̍ghamar​ṣa̠ṇa-stasmā̎-tpā̠pā-tpramu̍chyatē ।
ra̠jōbhūmi̍-stva̠māgṃ rōda̍yasva̠ prava̍danti̠ dhīrā̎ḥ ।
ākrā̎n​thsamu̠draḥ pra̍tha̠mē vidha̍rmañja̠naya̍-npra̠jā bhuva̍nasya̠ rājā̎ ।
vṛṣā̍ pa̠vitrē̠ adhi̠sānō̠ avyē̍ bṛ̠hatsōmō̍ vāvṛdhē suvā̠na indu̍ḥ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *