அர்தனாரீஶ்வர ஸ்தோத்ரம் | Ardhanarishwara Stotram In Telugu

Also Read This In:- English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil.

சாம்பேயகௌ³ரார்த⁴ஶரீரகாயை
கர்பூரகௌ³ரார்த⁴ஶரீரகாய ।
த⁴ம்மில்லகாயை ச ஜடாத⁴ராய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய ॥ 1 ॥

கஸ்தூரிகாகுங்குமசர்சிதாயை
சிதாரஜ꞉புஞ்ஜ விசர்சிதாய ।
க்ருதஸ்மராயை விக்ருதஸ்மராய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய ॥ 2 ॥

ஜ²ணத்க்வணத்கங்கணநூபுராயை
பாதா³ப்³ஜராஜத்ப²ணிநூபுராய ।
ஹேமாங்க³தா³யை பு⁴ஜகா³ங்க³தா³ய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய ॥ 3 ॥

விஶாலநீலோத்பலலோசநாயை
விகாஸிபங்கேருஹலோசநாய ।
ஸமேக்ஷணாயை விஷமேக்ஷணாய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய ॥ 4 ॥

மந்தா³ரமாலாகலிதாலகாயை
கபாலமாலாங்கிதகந்த⁴ராய ।
தி³வ்யாம்ப³ராயை ச தி³க³ம்ப³ராய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய ॥ 5 ॥

அம்போ⁴த⁴ரஶ்யாமளகுந்தலாயை
தடித்ப்ரபா⁴தாம்ரஜடாத⁴ராய ।
நிரீஶ்வராயை நிகி²லேஶ்வராய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய ॥ 6 ॥

ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்ட்யுந்முக²லாஸ்யகாயை
ஸமஸ்தஸம்ஹாரகதாண்ட³வாய ।
ஜக³ஜ்ஜநந்யை ஜக³தே³கபித்ரே
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய ॥ 7 ॥

ப்ரதீ³ப்தரத்நோஜ்ஜ்வலகுண்ட³லாயை
ஸ்பு²ரந்மஹாபந்நக³பூ⁴ஷணாய ।
ஶிவாந்விதாயை ச ஶிவாந்விதாய
நம꞉ ஶிவாயை ச நம꞉ ஶிவாய ॥ 8 ॥

ஏதத்படே²த³ஷ்டகமிஷ்டத³ம் யோ
ப⁴க்த்யா ஸ மாந்யோ பு⁴வி தீ³ர்க⁴ஜீவீ ।
ப்ராப்நோதி ஸௌபா⁴க்³யமநந்தகாலம்
பூ⁴யாத்ஸதா³ தஸ்ய ஸமஸ்தஸித்³தி⁴꞉ ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீ மச்ச²ங்கராசார்ய க்ருத அர்த⁴நாரீஶ்வர ஸ்தோத்ரம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *