कुबेरा अष्टोत्तर शतनामावलि | Kubera Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Odia, Tamil, Telugu.

ॐ कुबेराय नमः ।

ॐ धनदाय नमः ।

ॐ श्रीमते नमः ।

ॐ यक्षेशाय नमः ।

ॐ गुह्यकेश्वराय नमः ।

ॐ निधीशाय नमः ।

ॐ शङ्करसखाय नमः ।

ॐ महालक्ष्मीनिवासभुवे नमः ।

ॐ महापद्मनिधीशाय नमः ।

ॐ पूर्णाय नमः । १०

ॐ पद्मनिधीश्वराय नमः ।

ॐ शङ्खाख्यनिधिनाथाय नमः ।

ॐ मकराख्यनिधिप्रियाय नमः ।

ॐ सुकच्छपाख्यनिधीशाय नमः ।

ॐ मुकुन्दनिधिनायकाय नमः ।

ॐ कुन्दाख्यनिधिनाथाय नमः ।

ॐ नीलनित्याधिपाय नमः ।

ॐ महते नमः ।

ॐ वरनिधिदीपाय नमः ।

ॐ पूज्याय नमः । २०

ॐ लक्ष्मीसाम्राज्यदायकाय नमः ।

ॐ इलपिलापत्याय नमः ।

ॐ कोशाधीशाय नमः ।

ॐ कुलोचिताय नमः ।

ॐ अश्वारूढाय नमः ।

ॐ विश्ववन्द्याय नमः ।

ॐ विशेषज्ञाय नमः ।

ॐ विशारदाय नमः ।

ॐ नलकूबरनाथाय नमः ।

ॐ मणिग्रीवपित्रे नमः । ३०

ॐ गूढमन्त्राय नमः ।

ॐ वैश्रवणाय नमः ।

ॐ चित्रलेखामनःप्रियाय नमः ।

ॐ एकपिनाकाय नमः ।

ॐ अलकाधीशाय नमः ।

ॐ पौलस्त्याय नमः ।

ॐ नरवाहनाय नमः ।

ॐ कैलासशैलनिलयाय नमः ।

ॐ राज्यदाय नमः ।

ॐ रावणाग्रजाय नमः । ४०

ॐ चित्रचैत्ररथाय नमः ।

ॐ उद्यानविहाराय नमः ।

ॐ विहारसुकुतूहलाय नमः ।

ॐ महोत्सहाय नमः ।

ॐ महाप्राज्ञाय नमः ।

ॐ सदापुष्पकवाहनाय नमः ।

ॐ सार्वभौमाय नमः ।

ॐ अङ्गनाथाय नमः ।

ॐ सोमाय नमः ।

ॐ सौम्यादिकेश्वराय नमः । ५०

ॐ पुण्यात्मने नमः ।

ॐ पुरुहुतश्रियै नमः ।

ॐ सर्वपुण्यजनेश्वराय नमः ।

ॐ नित्यकीर्तये नमः ।

ॐ निधिवेत्रे नमः ।

ॐ लङ्काप्राक्तननायकाय नमः ।

ॐ यक्षिणीवृताय नमः ।

ॐ यक्षाय नमः ।

ॐ परमशान्तात्मने नमः ।

ॐ यक्षराजे नमः । ६०

ॐ यक्षिणीहृदयाय नमः ।

ॐ किन्नरेश्वराय नमः ।

ॐ किम्पुरुषनाथाय नमः ।

ॐ खड्गायुधाय नमः ।

ॐ वशिने नमः ।

ॐ ईशानदक्षपार्श्वस्थाय नमः ।

ॐ वायुवामसमाश्रयाय नमः ।

ॐ धर्ममार्गनिरताय नमः ।

ॐ धर्मसम्मुखसंस्थिताय नमः ।

ॐ नित्येश्वराय नमः । ७०

ॐ धनाध्यक्षाय नमः ।

ॐ अष्टलक्ष्म्याश्रितालयाय नमः ।

ॐ मनुष्यधर्मिणे नमः ।

ॐ सुकृतिने नमः ।

ॐ कोषलक्ष्मीसमाश्रिताय नमः ।

ॐ धनलक्ष्मीनित्यवासाय नमः ।

ॐ धान्यलक्ष्मीनिवासभुवे नमः ।

ॐ अष्टलक्ष्मीसदावासाय नमः ।

ॐ गजलक्ष्मीस्थिरालयाय नमः ।

ॐ राज्यलक्ष्मीजन्मगेहाय नमः । ८०

ॐ धैर्यलक्ष्मीकृपाश्रयाय नमः ।

ॐ अखण्डैश्वर्यसंयुक्ताय नमः ।

ॐ नित्यानन्दाय नमः ।

ॐ सुखाश्रयाय नमः ।

ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।

ॐ निराशाय नमः ।

ॐ निरुपद्रवाय नमः ।

ॐ नित्यकामाय नमः ।

ॐ निराकाङ्क्षाय नमः ।

ॐ निरूपाधिकवासभुवे नमः । ९०

ॐ शान्ताय नमः ।

ॐ सर्वगुणोपेताय नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ सर्वसम्मताय नमः ।

ॐ सर्वाणिकरुणापात्राय नमः ।

ॐ सदानन्दकृपालयाय नमः ।

ॐ गन्धर्वकुलसंसेव्याय नमः ।

ॐ सौगन्धिककुसुमप्रियाय नमः ।

ॐ स्वर्णनगरीवासाय नमः ।

ॐ निधिपीठसमाश्रयाय नमः । १००

ॐ महामेरूत्तरस्थाय नमः ।

ॐ महर्षिगणसंस्तुताय नमः ।

ॐ तुष्टाय नमः ।

ॐ शूर्पणखाज्येष्ठाय नमः ।

ॐ शिवपूजारताय नमः ।

ॐ अनघाय नमः ।

ॐ राजयोगसमायुक्ताय नमः ।

ॐ राजशेखरपूज्याय नमः ।

ॐ राजराजाय नमः । १०९

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *