गोविन्द नामावलि | Govinda Namavali In Sanskrit

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Tamil, Telugu.

श्री श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दा
भक्तवत्सला गोविन्दा भागवतप्रिय गोविन्दा
नित्यनिर्मला गोविन्दा नीलमेघश्याम गोविन्दा
पुराणपुरुषा गोविन्दा पुण्डरीकाक्ष गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

नन्दनन्दना गोविन्दा नवनीतचोरा गोविन्दा
पशुपालक श्री गोविन्दा पापविमोचन गोविन्दा
दुष्टसंहार गोविन्दा दुरितनिवारण गोविन्दा
शिष्टपरिपालक गोविन्दा कष्टनिवारण गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

वज्रमकुटधर गोविन्दा वराहमूर्तिवि गोविन्दा
गोपीजनलोल गोविन्दा गोवर्धनोद्धार गोविन्दा
दशरथनन्दन गोविन्दा दशमुखमर्दन गोविन्दा
पक्षिवाहना गोविन्दा पाण्डवप्रिय गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

मत्स्यकूर्म गोविन्दा मधुसूधन हरि गोविन्दा
वराह नरसिंह गोविन्दा वामन भृगुराम गोविन्दा
बलरामानुज गोविन्दा बौद्ध कल्किधर गोविन्दा
वेणुगानप्रिय गोविन्दा वेङ्कटरमणा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

सीतानायक गोविन्दा श्रितपरिपालक गोविन्दा
दरिद्रजन पोषक गोविन्दा धर्मसंस्थापक गोविन्दा
अनाथरक्षक गोविन्दा आपद्भान्दव गोविन्दा
शरणागतवत्सल गोविन्दा करुणासागर गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

कमलदलाक्ष गोविन्दा कामितफलदात गोविन्दा
पापविनाशक गोविन्दा पाहि मुरारे गोविन्दा
श्री मुद्राङ्कित गोविन्दा श्री वत्साङ्कित गोविन्दा
धरणीनायक गोविन्दा दिनकरतेजा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

पद्मावतीप्रिय गोविन्दा प्रसन्नमूर्ती गोविन्दा
अभयहस्त प्रदर्शक गोविन्दा मत्स्यावतार गोविन्दा
शङ्खचक्रधर गोविन्दा शार्ङ्गगदाधर गोविन्दा
विराजातीर्धस्थ गोविन्दा विरोधिमर्धन गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

सालग्रामधर गोविन्दा सहस्रनामा गोविन्दा
लक्ष्मीवल्लभ गोविन्दा लक्ष्मणाग्रज गोविन्दा
कस्तूरितिलक गोविन्दा काञ्चनाम्बरधर गोविन्दा
गरुडवाहना गोविन्दा गजराज रक्षक गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

वानरसेवित गोविन्दा वारधिबन्धन गोविन्दा
एडुकॊण्डलवाड गोविन्दा एकत्वरूपा गोविन्दा
श्री रामकृष्णा गोविन्दा रघुकुल नन्दन गोविन्दा
प्रत्यक्षदेवा गोविन्दा परमदयाकर गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

वज्रकवचधर गोविन्दा वैजयन्तिमाल गोविन्दा
वड्डिकासुलवाड गोविन्दा वसुदेवतनया गोविन्दा
बिल्वपत्रार्चित गोविन्दा भिक्षुक संस्तुत गोविन्दा
स्त्रीपुंसरूपा गोविन्दा शिवकेशवमूर्ति गोविन्दा
ब्रह्माण्डरूपा गोविन्दा भक्तरक्षक गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

नित्यकल्याण गोविन्दा नीरजनाभ गोविन्दा
हातीरामप्रिय गोविन्दा हरि सर्वोत्तम गोविन्दा
जनार्धनमूर्ति गोविन्दा जगत्साक्षिरूपा गोविन्दा
अभिषेकप्रिय गोविन्दा आपन्निवारण गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

रत्नकिरीटा गोविन्दा रामानुजनुत गोविन्दा
स्वयम्प्रकाशा गोविन्दा आश्रितपक्ष गोविन्दा
नित्यशुभप्रद गोविन्दा निखिललोकेशा गोविन्दा
आनन्दरूपा गोविन्दा आद्यन्तरहिता गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

इहपर दायक गोविन्दा इभराज रक्षक गोविन्दा
पद्मदयालो गोविन्दा पद्मनाभहरि गोविन्दा
तिरुमलवासा गोविन्दा तुलसीवनमाल गोविन्दा
शेषाद्रिनिलया गोविन्दा शेषसायिनी गोविन्दा
श्री श्रीनिवासा गोविन्दा श्री वेङ्कटेशा गोविन्दा
गोविन्दा हरि गोविन्दा गोकुलनन्दन गोविन्दा

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *