ଶ୍ରୀବଟୁକଭୈରଵାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମଵଲି | Batuka Bhairava Ashtottara Shatanamavali In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Tamil, Telugu.

ଓଂ ଭୈରଵାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଭୂତନାଥାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ।
ଓଂ ଭୂତଭାଵନାୟ ନମଃ।
ଓଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ।
ଓଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲାୟ ନମଃ।
ଓଂ କ୍ଷେତ୍ରଦାୟ ନମଃ।
ଓଂ କ୍ଷତ୍ରିୟାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଵିରଜି ନମଃ।
ଓଂ ଶ୍ମଶାନ ଵାସିନେ ନମଃ। 10 ।

ଓଂ ମାଂସାଶିନେ ନମଃ।
ଓଂ ଖର୍ଵରାଶିନେ ନମଃ।
ଓଂ ସ୍ମରାଂତକାୟ ନମଃ।
ଓଂ ରକ୍ତପାୟ ନମଃ।
ଓଂ ପାନପାୟ ନମଃ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିସେଵିତାୟ ନମଃ।
ଓଂ କଂକାଲାୟ ନମଃ।
ଓଂ କାଲାଶମନାୟ ନମଃ। 20 ।

ଓଂ କଲାକାଷ୍ଠାୟ ନମଃ।
ଓଂ ତନୟେ ନମଃ।
ଓଂ କଵୟେ ନମଃ।
ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ ନମଃ।
ଓଂ ବହୁନେତ୍ରାୟ ନମଃ।
ଓଂ ପିଂଗଲଲୋଚନାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଶୂଲପାଣୟେ ନମଃ।
ଓଂ ଖଙ୍ଗପାଣୟେ ନମଃ।
ଓଂ କପାଲିନେ ନମଃ।
ଓଂ ଧୂମ୍ରଲୋଚନାୟ ନମଃ। 30 ।

ଓଂ ଅଭିରେଵ ନମଃ।
ଓଂ ଭୈରଵୀନାଥାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଭୂତପାୟ ନମଃ।
ଓଂ ୟୋଗିନୀପତୟେ ନମଃ।
ଓଂ ଧନଦାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଧନହାରିଣେ ନମଃ।
ଓଂ ଧନଵତେ ନମଃ।
ଓଂ ପ୍ରୀତିଵର୍ଧନାୟ ନମଃ।
ଓଂ ନାଗହାରାୟ ନମଃ।
ଓଂ ନାଗପାଶାୟ ନମଃ। 40 ।

ଓଂ ଵ୍ୟୋମକେଶାୟ ନମଃ।
ଓଂ କପାଲଭୃତେ ନମଃ।
ଓଂ କାଲାୟ ନମଃ।
ଓଂ କପାଲମାଲିନେ ନମଃ।
ଓଂ କମନୀୟାୟ ନମଃ।
ଓଂ କଲାନିଧୟେ ନମଃ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଜ୍ଵଲନ୍ନେତ୍ରାୟ ନମଃ।
ଓଂ ତ୍ରିଶିଖିନେ ନମଃ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକଷାୟ ନମଃ। 50 ।

ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରୟତନୟାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଡିଂଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଶାନ୍ତଜନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ।
ଓଂ ବଟୁକାୟ ନମଃ।
ଓଂ ବଟୁଵେଶାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଖଟ୍ଵାଂଗଧାରକାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ।
ଓଂ ପଶୁପତୟେ ନମଃ।
ଓଂ ଭିକ୍ଷୁକାୟ ନମଃ। 60 ।

ଓଂ ପରିଚାରକାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଧୂର୍ତାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଦିଗମ୍ବରାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଶୂରାୟ ନମଃ।
ଓଂ ହରିଣେ ନମଃ।
ଓଂ ପାଂଡୁଲୋଚନାୟ ନମଃ।
ଓଂ ପ୍ରଶାଂତାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଶାଂତିଦାୟ ନମଃ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ,।
ଓଂ ଶଂକରପ୍ରିୟବାଂଧଵାୟ ନମଃ। 70 ।

ଓଂ ଅଷ୍ଟଭୂତୟେ ନମଃ।
ଓଂ ନିଧୀଶାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁଶେ ନମଃ।
ଓଂ ତପୋମୟାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟାଧାରାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଷଡାଧାରାୟ ନମଃ।
ଓଂ ସର୍ପୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଶିଖିସଖାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଭୂଧରାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଭୁଧରାଧୀଶାୟ ନମଃ। 80 ।

ଓଂ ଶୁଦ୍ଧନୀଲାଂଜନପ୍ରଖ୍ୟାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଦୈତ୍ୟଘ୍ନେ ନମଃ।
ଓଂ ମୁଣ୍ଡଭୂଷିତାୟ ନମଃ।
ଓଂ ବଲିଭୁଜଂ ନମଃ।
ଓଂ ବଲିଭୁଙ୍ନାଥାୟ ନମଃ।
ଓଂ ବାଲାୟ ନମଃ।
ଓଂ ବାଲପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ।
ଓଂ ସର୍ଵାପିତ୍ତାରଣାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଭୂତନିଷେଵିତାୟ ନମଃ। 100 ।

ଓଂ କାମିନେ ନମଃ।
ଓଂ କଲାନିଧୟେ ନମଃ।
ଓଂ କାଂତାୟ ନମଃ।
ଓଂ କାମିନୀଵଶକୃଦ୍ଵଶିନେ ନମଃ।
ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟ ନମଃ।
ଓଂ ଵୈଦ୍ୟାୟ ନମଃ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ। 108 ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *