वेंकटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि | Venkateshwara Ashtottara Shatanamavali In Marathi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ॐ श्री वेंकटेशाय नमः
ॐ श्रीनिवासाय नमः
ॐ लक्ष्मीपतये नमः
ॐ अनामयाय नमः
ॐ अमृताशाय नमः
ॐ जगद्वंद्याय नमः
ॐ गोविंदाय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः (10)

ॐ देवाय नमः
ॐ केशवाय नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ कृष्णाय नमः
ॐ श्रीहरये नमः
ॐ ज्ञानपंजराय नमः
ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः
ॐ सर्वेशाय नमः

ॐ गोपालाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ गोपीश्वराय नमः
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः
ॐ व्तॆकुंठ पतये नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ सुधातनवे नमः
ॐ यादवेंद्राय नमः
ॐ नित्य यौवनरूपवते नमः
ॐ चतुर्वेदात्मकाय नमः (30)

ॐ विष्णवे नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ पद्मिनीप्रियाय नमः
ॐ धरापतये नमः
ॐ सुरपतये नमः
ॐ निर्मलाय नमः
ॐ देवपूजिताय नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ चक्रधराय नमः
ॐ त्रिधाम्ने नमः (40)

ॐ त्रिगुणाश्रयाय नमः
ॐ निर्विकल्पाय नमः
ॐ निष्कलंकाय नमः
ॐ निरांतकाय नमः
ॐ निरंजनाय नमः
ॐ विराभासाय नमः
ॐ नित्यतृप्ताय नमः
ॐ निर्गुणाय नमः
ॐ निरुपद्रवाय नमः
ॐ गदाधराय नमः (50)

ॐ शार्-ंगपाणये नमः
ॐ नंदकिने नमः
ॐ शंखधारकाय नमः
ॐ अनेकमूर्तये नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ कटिहस्ताय नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ अनेकात्मने नमः
ॐ दीनबंधवे नमः
ॐ आर्तलोकाभयप्रदाय नमः (60)

ॐ आकाशराजवरदाय नमः
ॐ योगिहृत्पद्ममंदिराय नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ जगत्पालाय नमः
ॐ पापघ्नाय नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ शिंशुमाराय नमः
ॐ जटामकुट शोभिताय नमः
ॐ शंखमद्योल्लस-न्मंजुकिंकिण्याढ्यकरंडकाय नमः (70)

ॐ नीलमोघश्याम तनवे नमः
ॐ बिल्वपत्रार्चन प्रियाय नमः
ॐ जगद्व्यापिने नमः
ॐ जगत्कर्त्रे नमः
ॐ जगत्साक्षिणे नमः
ॐ जगत्पतये नमः
ॐ चिंतितार्थप्रदाय नमः
ॐ जिष्णवे नमः
ॐ दाशार्हाय नमः
ॐ दशरूपवते नमः (80)

ॐ देवकी नंदनाय नमः
ॐ शौरये नमः
ॐ हयग्रीवाय नमः
ॐ जनार्दनाय नमः
ॐ कन्याश्रवणतारेज्याय नमः
ॐ पीतांबरधराय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः
ॐ मृगयासक्त मानसाय नमः (90)

ॐ अश्वारूढाय नमः
ॐ खड्गधारिणे नमः
ॐ धनार्जन समुत्सुकाय नमः
ॐ घनसार लसन्मध्यकस्तूरी तिलकोज्ज्वलाय नमः
ॐ सच्चितानंदरूपाय नमः
ॐ जगन्मंगल दायकाय नमः
ॐ यज्ञरूपाय नमः
ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः
ॐ चिन्मयाय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः (100)

ॐ परमार्थप्रदायकाय नमः
ॐ शांताय नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ दोर्दंड विक्रमाय नमः
ॐ परात्पराय नमः
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः
ॐ श्रीविभवे नमः
ॐ जगदीश्वराय नमः (108)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *