ષણ્મુખ દંડકમ્ | Shanmukha Dandakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

શ્રીપાર્વતીપુત્ર, માં પાહિ વલ્લીશ, ત્વત્પાદપંકેજ સેવારતોઽહં, ત્વદીયાં નુતિં દેવભાષાગતાં કર્તુમારબ્ધવાનસ્મિ, સંકલ્પસિદ્ધિં કૃતાર્થં કુરુ ત્વમ્ ।

ભજે ત્વાં સદાનંદરૂપં, મહાનંદદાતારમાદ્યં, પરેશં, કલત્રોલ્લસત્પાર્શ્વયુગ્મં, વરેણ્યં, વિરૂપાક્ષપુત્રં, સુરારાધ્યમીશં, રવીંદ્વગ્નિનેત્રં, દ્વિષડ્બાહુ સંશોભિતં, નારદાગસ્ત્યકણ્વાત્રિજાબાલિવાલ્મીકિવ્યાસાદિ સંકીર્તિતં, દેવરાટ્પુત્રિકાલિંગિતાંગં, વિયદ્વાહિનીનંદનં, વિષ્ણુરૂપં, મહોગ્રં, ઉદગ્રં, સુતીક્ષં, મહાદેવવક્ત્રાબ્જભાનું, પદાંભોજસેવા સમાયાત ભક્તાળિ સંરક્ષણાયત્ત ચિત્તં, ઉમા શર્વ ગંગાગ્નિ ષટ્કૃત્તિકા વિષ્ણુ બ્રહ્મેંદ્ર દિક્પાલ સંપૂતસદ્યત્ન નિર્વર્તિતોત્કૃષ્ટ સુશ્રીતપોયજ્ઞ સંલબ્ધરૂપં, મયૂરાધિરૂઢં, ભવાંભોધિપોતં, ગુહં વારિજાક્ષં, ગુરું સર્વરૂપં, નતાનાં શરણ્યં, બુધાનાં વરેણ્યં, સુવિજ્ઞાનવેદ્યં, પરં, પારહીનં, પરાશક્તિપુત્રં, જગજ્જાલ નિર્માણ સંપાલનાહાર્યકારં, સુરાણાં વરં, સુસ્થિરં, સુંદરાંગં, સ્વભાક્તાંતરંગાબ્જ સંચારશીલં, સુસૌંદર્યગાંભીર્ય સુસ્થૈર્યયુક્તં, દ્વિષડ્બાહુ સંખ્યાયુધ શ્રેણિરમ્યં, મહાંતં, મહાપાપદાવાગ્નિ મેઘં, અમોઘં, પ્રસન્નં, અચિંત્ય પ્રભાવં, સુપૂજા સુતૃપ્તં, નમલ્લોક કલ્પં, અખંડ સ્વરૂપં, સુતેજોમયં, દિવ્યદેહં, ભવધ્વાંતનાશાયસૂર્યં, દરોન્મીલિતાંભોજનેત્રં, સુરાનીક સંપૂજિતં, લોકશસ્તં, સુહસ્તાધૃતાનેકશસ્ત્રં, નિરાલંબમાભાસમાત્રં શિખામધ્યવાસં, પરં ધામમાદ્યંતહીનં, સમસ્તાઘહારં, સદાનંદદં, સર્વસંપત્પ્રદં, સર્વરોગાપહં, ભક્તકાર્યાર્થસંપાદકં, શક્તિહસ્તં, સુતારુણ્યલાવણ્યકારુણ્યરૂપં, સહસ્રાર્ક સંકાશ સૌવર્ણહારાળિ સંશોભિતં, ષણ્મુખં, કુંડલાનાં વિરાજત્સુકાંત્યં ચિત્તેર્ગંડભાગૈઃ સુસંશોભિતં, ભક્તપાલં, ભવાનીસુતં, દેવમીશં, કૃપાવારિકલ્લોલ ભાસ્વત્કટાક્ષં, ભજે શર્વપુત્રં, ભજે કાર્તિકેયં, ભજે પાર્વતેયં, ભજે પાપનાશં, ભજે બાહુલેયં, ભજે સાધુપાલં, ભજે સર્પરૂપં, ભજે ભક્તિલભ્યં, ભજે રત્નભૂષં, ભજે તારકારિં, દરસ્મેરવક્ત્રં, શિખિસ્થં, સુરૂપં, કટિન્યસ્ત હસ્તં, કુમારં, ભજેઽહં મહાદેવ, સંસારપંકાબ્ધિ સમ્મગ્નમજ્ઞાનિનં પાપભૂયિષ્ઠમાર્ગે ચરં પાપશીલં, પવિત્રં કુરુ ત્વં પ્રભો, ત્વત્કૃપાવીક્ષણૈર્માં પ્રસીદ, પ્રસીદ પ્રપન્નાર્તિહારાય સંસિદ્ધ, માં પાહિ વલ્લીશ, શ્રીદેવસેનેશ, તુભ્યં નમો દેવ, દેવેશ, સર્વેશ, સર્વાત્મકં, સર્વરૂપં, પરં ત્વાં ભજેઽહં ભજેઽહં ભજેઽહમ્ ।

ઇતિ શ્રી ષણ્મુખ દંડકમ્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *