ମହାଲକ୍ଶ୍ମୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ | Lakshmi Ashtottara Shatanamavali In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଓଂ ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵିକୃତ୍ରୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ସର୍ଵଭୂତହିତପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଭୂତ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ସୁରଭ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପରମାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵାଚେ ନମଃ |

ଓଂ ପଦ୍ମାଲୟାୟୈ ନମଃ || ୧୦ ||

ଓଂ ପଦ୍ମାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ |

ଓଂ ସ୍ଵାହାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ସ୍ଵଧାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ସୁଧାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଧନ୍ୟାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ହିରଣ୍ମୟ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ପାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଭାଵର୍ୟୈ ନମଃ || ୨୦ ||

ଓଂ ଆଦିତ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଦିତ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଦୀପ୍ତାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵସୁଧାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵସୁଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ କମଲାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ କାଂତାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ କମଲସଂଭଵାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଅନୁଗ୍ରହପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ || ୩୦ ||

ଓଂ ବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ |

ଓଂ ଅନଘାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ହରିଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଅଶୋକାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଅମୃତାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଦୀପ୍ତାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଲୋକଶୋକଵିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଧର୍ମନିଲୟାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ କରୁଣାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଲୋକମାତ୍ରେ ନମଃ || ୪୦ ||

ଓଂ ପଦ୍ମପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପଦ୍ମହସ୍ତାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପଦ୍ମସୁଂଦର୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପଦ୍ମୋଦ୍ଭଵାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପଦ୍ମମୁଖ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପଦ୍ମନାଭପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପଦ୍ମମାଲାଧରାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ || ୫୦ ||

ଓଂ ପଦ୍ମିନ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପଦ୍ମଗଂଧିନ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପୁଣ୍ୟଗଂଧାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପ୍ରସାଦାଭିମୁଖ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଚଂଦ୍ରଵଦନାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଚଂଦ୍ରାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଚଂଦ୍ରସହୋଦର୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟୈ ନମଃ || ୬୦ ||

ଓଂ ଚଂଦ୍ରରୂପାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଇଂଦିରାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଇଂଦୁଶୀତଲାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଆହ୍ଲାଦଜନନ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଶିଵକର୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ସତ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵିମଲାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଶ୍ଵଜନନ୍ୟୈ ନମଃ || ୭୦ ||

ଓଂ ତୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପୀତପୁଷ୍କରଣ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଶାଂତାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଶୁକ୍ଲମାଲ୍ୟାଂବରାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଶ୍ରୀୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଭାସ୍କର୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ବିଲ୍ଵନିଲୟାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵରାରୋହାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ୟଶସ୍ଵିନ୍ୟୈ ନମଃ || ୮୦ ||

ଓଂ ଵସୁଂଧରାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଉଦାରାଂଗାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ହରିଣ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ହେମମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଧନଧାନ୍ୟକର୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ |

ଓଂ ସ୍ତ୍ରୈଣସୌମ୍ୟାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଶୁଭପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ନୃପଵେଶ୍ମଗତାନଂଦାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵରଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ || ୯୦ ||

ଓଂ ଵସୁପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଶୁଭାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ହିରଣ୍ୟପ୍ରାକାରାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ସମୁଦ୍ରତନୟାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ମଂଗଳାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଵକ୍ଷସ୍ଥଲସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ନାରାୟଣ ସମାଶ୍ରିତାୟୈ ନମଃ || ୧୦୦ ||

ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଧ୍ଵଂସିନ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଦେଵ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵନିଵାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ନଵଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ମହାକାଳ୍ୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାନ ସଂପନ୍ନାୟୈ ନମଃ |

ଓଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ || ୧୦୮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *