ଗଣେଶ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି | Ganesha Ashtottara Shatanamavali In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଘ୍ନରାଜାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵିନାୟକାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଦ୍ଵୈମାତୁରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଦ୍ଵିମୁଖାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପ୍ରମୁଖାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସୁମୁଖାୟ ନମଃ |

ଓଂ କୃତିନେ ନମଃ |

ଓଂ ସୁପ୍ରଦୀପାୟ ନମଃ || ୧୦ ||

ଓଂ ସୁଖ ନିଧୟେ ନମଃ |

ଓଂ ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସୁରାରିଘ୍ନାୟ ନମଃ |

ଓଂ ମହାଗଣପତୟେ ନମଃ |

ଓଂ ମାନ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ମହା କାଲାୟ ନମଃ |

ଓଂ ମହା ବଲାୟ ନମଃ |

ଓଂ ହେରଂବାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଲଂବ ଜଠରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ହ୍ରସ୍ଵଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ || ୨୦ ||

ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ମଦୋତ୍କଟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ମହାଵୀରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ମଂତ୍ରିଣେ ନମଃ |

ଓଂ ମଂଗଳ ସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପ୍ରମୋଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପ୍ରଥମାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଘ୍ନକର୍ତ୍ରେ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଘ୍ନହଂତ୍ରେ ନମଃ || ୩୦ ||

ଓଂ ଵିଶ୍ଵ ନେତ୍ରେ ନମଃ |

ଓଂ ଵିରାଟ୍ପତୟେ ନମଃ |

ଓଂ ଶ୍ରୀପତୟେ ନମଃ |

ଓଂ ଵାକ୍ପତୟେ ନମଃ |

ଓଂ ଶୃଂଗାରିଣେ ନମଃ |

ଓଂ ଅଶ୍ରିତ ଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଶିଵପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଶୀଘ୍ରକାରିଣେ ନମଃ

ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ବଲାୟ ନମଃ || ୪୦ ||

ଓଂ ବଲୋତ୍ଥିତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଭଵାତ୍ମଜାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପୁରାଣ ପୁରୁଷାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପୂଷ୍ଣେ ନମଃ |

ଓଂ ପୁଷ୍କରୋତ୍ଷିପ୍ତ ଵାରିଣେ ନମଃ |

ଓଂ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅଗ୍ରଗାମିନେ ନମଃ |

ଓଂ ମଂତ୍ରକୃତେ ନମଃ |

ଓଂ ଚାମୀକର ପ୍ରଭାୟ ନମଃ || ୫୦ ||

ଓଂ ସର୍ଵାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସର୍ଵୋପାସ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସର୍ଵ କର୍ତ୍ରେ ନମଃ |

ଓଂ ସର୍ଵ ନେତ୍ରେ ନମଃ |

ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସର୍ଵ ସିଦ୍ଧୟେ ନମଃ |

ଓଂ ପଂଚହସ୍ତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପର୍ଵତୀନଂଦନାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ |

ଓଂ କୁମାର ଗୁରଵେ ନମଃ || ୬୦ ||

ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ କୁଂଜରାସୁର ଭଂଜନାୟ ନମଃ |

ଓଂ ପ୍ରମୋଦାତ୍ତ ନୟନାୟ ନମଃ |

ଓଂ ମୋଦକପ୍ରିୟାୟ ନମଃ . |

ଓଂ କାଂତିମତେ ନମଃ |

ଓଂ ଧୃତିମତେ ନମଃ |

ଓଂ କାମିନେ ନମଃ |

ଓଂ କପିତ୍ଥଵନ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ ନମଃ |

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣେ ନମଃ || ୭୦ ||

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟାଦି ଦାନଭୁଵେ ନମଃ |

ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଭକ୍ତ ଜୀଵିତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଜିତ ମନ୍ମଥାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଐଶ୍ଵର୍ୟ କାରଣାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଜ୍ୟାୟସେ ନମ |

ଓଂ ୟକ୍ଷକିନ୍ନର ସେଵିତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଗଂଗା ସୁତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଗଣାଧୀଶାୟ ନମଃ || ୮୦ ||

ଓଂ ଗଂଭୀର ନିନଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵଟଵେ ନମଃ |

ଓଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ଵରଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ |

ଓଂ ଭକ୍ତ ନିଧୟେ ନମଃ |

ଓଂ ଭାଵ ଗମ୍ୟାୟ ନମଃ |

ଓଂ ମଂଗଳ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅପ୍ରାକୃତ ପରାକ୍ରମାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସତ୍ୟ ଧର୍ମିଣେ ନମଃ || ୯୦ ||

ଓଂ ସଖୟେ ନମଃ |

ଓଂ ସରସାଂବୁ ନିଧୟେ ନମଃ |

ଓଂ ମହେଶାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଦିଵ୍ୟାଂଗାୟ ନମଃ |

ଓଂ ମଣିକିଂକିଣୀ ମେଖଲାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସମସ୍ତ ଦେଵତା ମୂର୍ତୟେ ନମଃ |

ଓଂ ସହିଷ୍ଣଵେ ନମଃ |

ଓଂ ସତତୋତ୍ଥିତାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଘାତ କାରିଣେ ନମଃ |

ଓଂ ଵିଶ୍ଵଗ୍ଦୃଶେ ନମଃ || ୧୦୦ ||

ଓଂ ଵିଶ୍ଵରକ୍ଷାକୃତେ ନମଃ |

ଓଂ କଲ୍ୟାଣ ଗୁରଵେ ନମଃ |

ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତ ଵେଷାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଅପରାଜିତେ ନମଃ |

ଓଂ ସମସ୍ତ ଜଗଦାଧାରାୟ ନମଃ |

ଓଂ ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟ ପ୍ରଦାୟ ନମଃ |

ଓଂ ଆକ୍ରାଂତ ଚିଦ ଚିତ୍ପ୍ରଭଵେ ନମଃ |

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ || ୧୦୮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *