ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳୀ | Dattatreya Ashtottara Shatanamavali In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଓଂ ଶ୍ରୀଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୁଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ରିଦତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ରେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ରିଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନସୂୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନସୂୟାସୂନଵେ ନମଃ । 10 ।

ଓଂ ଅଵଧୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧର୍ମପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧିପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଦ୍ଧସେଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁରୁଗମ୍ୟାୟ ନମଃ । 20 ।

ଓଂ ଗୁରୋର୍ଗୁରୁତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗରିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗାଦେଶକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗୀଶାୟ ନମଃ । 30 ।

ଓଂ ୟୋଗାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ୟୋଗିଧ୍ୟେୟାଂଘ୍ରିପଂକଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଗଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୀତାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରାଂବରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲଵୀର୍ୟାୟ ନମଃ । 40 ।

ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କିଶୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଂଦର୍ପମୋହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅର୍ଧାଂଗାଲିଂଗିତାଂଗନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀତରାଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତଵର୍ଷିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଗ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୁଗ୍ରରୂପାୟ ନମଃ । 50 ।

ଓଂ ସ୍ଥଵିରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥଵୀୟସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଘୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵରେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନେକଵକ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ ନମଃ । 60 ।

ଓଂ ଦ୍ଵିଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଡ୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କମଂଡଲଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୂଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଡମରୁଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମୌନିନେ ନମଃ । 70 ।

ଓଂ ଶ୍ରୀଵିରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରାୟୁଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପାଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସହସ୍ରପଦ୍ମାର୍ଚିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମପାଦାୟ ନମଃ । 80 ।

ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଗର୍ଭାରୁଣାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମକିଂଜଲ୍କଵର୍ଚସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନନିଷ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥିମିତମୂର୍ତୟେ ନମଃ । 90 ।

ଓଂ ଧୂଲିଧୂସରିତାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଦନଲିପ୍ତମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତଦେହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଗଂଧାନୁଲେପିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକୃଷ୍ଟାର୍ଥପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵରୀୟସେ ନମଃ । 100 ।

ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଂତରାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ । 108 ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *