विनायक अष्टोत्तर शत नामावलि |Vinayaka Ashtottara Shatanamavali Marathi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ॐ विनायकाय नमः ।
ॐ विघ्नराजाय नमः ।
ॐ गौरीपुत्राय नमः ।
ॐ गणेश्वराय नमः ।
ॐ स्कंदाग्रजाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ पूताय नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ अध्यक्षाय नमः ।
ॐ द्विजप्रियाय नमः । 10 ।

ॐ अग्निगर्वच्छिदे नमः ।
ॐ इंद्रश्रीप्रदाय नमः ।
ॐ वाणीप्रदायकाय नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ।
ॐ शर्वतनयाय नमः ।
ॐ शर्वरीप्रियाय नमः ।
ॐ सर्वात्मकाय नमः ।
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ।
ॐ देवानीकार्चिताय नमः ।
ॐ शिवाय नमः । 20 ।

ॐ सिद्धिबुद्धिप्रदाय नमः ।
ॐ शांताय नमः ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ गजाननाय नमः ।
ॐ द्वैमातुराय नमः ।
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः ।
ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः ।
ॐ एकदंताय नमः ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
ॐ चतुराय नमः । 30 ।

ॐ शक्तिसंयुताय नमः ।
ॐ लंबोदराय नमः ।
ॐ शूर्पकर्णाय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः ।
ॐ काव्याय नमः ।
ॐ ग्रहपतये नमः ।
ॐ कामिने नमः ।
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।
ॐ पाशांकुशधराय नमः । 40 ।

ॐ चंडाय नमः ।
ॐ गुणातीताय नमः ।
ॐ निरंजनाय नमः ।
ॐ अकल्मषाय नमः ।
ॐ स्वयं सिद्धाय नमः ।
ॐ सिद्धार्चितपदांबुजाय नमः ।
ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ कृतिने नमः । 50 ।

ॐ द्विजप्रियाय नमः ।
ॐ वीतभयाय नमः ।
ॐ गदिने नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ इक्षुचापधृते नमः ।
ॐ श्रीदाय नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ उत्पलकराय नमः ।
ॐ श्रीपतिस्तुतिहर्षिताय नमः ।
ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः । 60 ।

ॐ जटिलाय नमः ।
ॐ चंद्रचूडाय नमः ।
ॐ अमरेश्वराय नमः ।
ॐ नागयज्ञोपवीतवते नमः ।
ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः ।
ॐ स्थुलकंठाय नमः ।
ॐ स्वयंकर्त्रे नमः ।
ॐ सामघोषप्रियाय नमः ।
ॐ पराय नमः ।
ॐ स्थूलतुंडाय नमः । 70 ।

ॐ अग्रण्याय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ वागीशाय नमः ।
ॐ सिद्धिदायकाय नमः ।
ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ।
ॐ कांताय नमः ।
ॐ पापहारिणे नमः ।
ॐ समाहिताय नमः ।
ॐ आश्रितश्रीकराय नमः ।
ॐ सौम्याय नमः । 80 ।

ॐ भक्तवांछितदायकाय नमः ।
ॐ शांताय नमः ।
ॐ अच्युतार्च्याय नमः ।
ॐ कैवल्याय नमः ।
ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ।
ॐ ज्ञानिने नमः ।
ॐ दयायुताय नमः ।
ॐ दांताय नमः ।
ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः ।
ॐ प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः । 90 ।

ॐ व्यक्तमूर्तये नमः ।
ॐ अमूर्तिमते नमः ।
ॐ शैलेंद्रतनुजोत्संगखेलनोत्सुकमानसाय नमः ।
ॐ स्वलावण्यसुधासारजितमन्मथविग्रहाय नमः ।
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः ।
ॐ मायिने नमः ।
ॐ मूषकवाहनाय नमः ।
ॐ रमार्चिताय नमः ।
ॐ विधये नमः ।
ॐ श्रीकंठाय नमः । 100 ।

ॐ विबुधेश्वराय नमः ।
ॐ चिंतामणिद्वीपपतये नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ गजाननाय नमः ।
ॐ हृष्टाय नमः ।
ॐ तुष्टाय नमः ।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः । 108 ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *