शुक्र अष्टोत्तर शत नामावलि | Shukra Ashtottara Satanamavali In Hindi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ॐ शुक्राय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ शुभगुणाय नमः ।
ॐ शुभदाय नमः ।
ॐ शुभलक्षणाय नमः ।
ॐ शोभनाक्षाय नमः ।
ॐ शुभ्ररूपाय नमः ।
ॐ शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः ।
ॐ दीनार्तिहरकाय नमः ।
ॐ दैत्यगुरवे नमः ॥ 10 ॥

ॐ देवाभिवंदिताय नमः ।
ॐ काव्यासक्ताय नमः ।
ॐ कामपालाय नमः ।
ॐ कवये नमः ।
ॐ कल्याणदायकाय नमः ।
ॐ भद्रमूर्तये नमः ।
ॐ भद्रगुणाय नमः ।
ॐ भार्गवाय नमः ।
ॐ भक्तपालनाय नमः ।
ॐ भोगदाय नमः ॥ 20 ॥

ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः ।
ॐ चारुशीलाय नमः ।
ॐ चारुरूपाय नमः ।
ॐ चारुचंद्रनिभाननाय नमः ।
ॐ निधये नमः ।
ॐ निखिलशास्त्रज्ञाय नमः ।
ॐ नीतिविद्याधुरंधराय नमः ।
ॐ सर्वलक्षणसंपन्नाय नमः ।
ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः ॥ 30 ॥

ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ सकलागमपारगाय नमः ।
ॐ भृगवे नमः ।
ॐ भोगकराय नमः ।
ॐ भूमिसुरपालनतत्पराय नमः ।
ॐ मनस्विने नमः ।
ॐ मानदाय नमः ।
ॐ मान्याय नमः ।
ॐ मायातीताय नमः ।
ॐ महाशयाय नमः ॥ 40 ॥

ॐ बलिप्रसन्नाय नमः ।
ॐ अभयदाय नमः ।
ॐ बलिने नमः ।
ॐ बलपराक्रमाय नमः ।
ॐ भवपाशपरित्यागाय नमः ।
ॐ बलिबंधविमोचकाय नमः ।
ॐ घनाशयाय नमः ।
ॐ घनाध्यक्षाय नमः ।
ॐ कंबुग्रीवाय नमः ।
ॐ कलाधराय नमः ॥ 50 ॥

ॐ कारुण्यरससंपूर्णाय नमः ।
ॐ कल्याणगुणवर्धनाय नमः ।
ॐ श्वेतांबराय नमः ।
ॐ श्वेतवपुषे नमः ।
ॐ चतुर्भुजसमन्विताय नमः ।
ॐ अक्षमालाधराय नमः ।
ॐ अचिंत्याय नमः ।
ॐ अक्षीणगुणभासुराय नमः ।
ॐ नक्षत्रगणसंचाराय नमः ।
ॐ नयदाय नमः ॥ 60 ॥

ॐ नीतिमार्गदाय नमः ।
ॐ वर्षप्रदाय नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ क्लेशनाशकराय नमः ।
ॐ कवये नमः ।
ॐ चिंतितार्थप्रदाय नमः ।
ॐ शांतमतये नमः ।
ॐ चित्तसमाधिकृते नमः ।
ॐ आधिव्याधिहराय नमः ।
ॐ भूरिविक्रमाय नमः ॥ 70 ॥

ॐ पुण्यदायकाय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ पूज्याय नमः ।
ॐ पुरुहूतादिसन्नुताय नमः ।
ॐ अजेयाय नमः ।
ॐ विजितारातये नमः ।
ॐ विविधाभरणोज्ज्वलाय नमः ।
ॐ कुंदपुष्पप्रतीकाशाय नमः ।
ॐ मंदहासाय नमः ।
ॐ महामतये नमः ॥ 80 ॥

ॐ मुक्ताफलसमानाभाय नमः ।
ॐ मुक्तिदाय नमः ।
ॐ मुनिसन्नुताय नमः ।
ॐ रत्नसिंहासनारूढाय नमः ।
ॐ रथस्थाय नमः ।
ॐ रजतप्रभाय नमः ।
ॐ सूर्यप्राग्देशसंचाराय नमः ।
ॐ सुरशत्रुसुहृदे नमः ।
ॐ कवये नमः ।
ॐ तुलावृषभराशीशाय नमः ॥ 90 ॥

ॐ दुर्धराय नमः ।
ॐ धर्मपालकाय नमः ।
ॐ भाग्यदाय नमः ।
ॐ भव्यचारित्राय नमः ।
ॐ भवपाशविमोचकाय नमः ।
ॐ गौडदेशेश्वराय नमः ।
ॐ गोप्त्रे नमः ।
ॐ गुणिने नमः ।
ॐ गुणविभूषणाय नमः ।
ॐ ज्येष्ठानक्षत्रसंभूताय नमः ॥ 100 ॥

ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ शुचिस्मिताय नमः ।
ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ।
ॐ संतानफलदायकाय नमः ।
ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः ।
ॐ सर्वगीर्वाणगणसन्नुताय नमः ॥ 108 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *