શ્રી કાશી વિશ્વનાથ સ્તોત્રમ્ | kashi vishwanath Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

કંઠે યસ્ય લસત્કરાલગરલં ગંગાજલં મસ્તકે
વામાંગે ગિરિરાજરાજતનયા જાયા ભવાની સતી ।
નંદિસ્કંદગણાધિરાજસહિતા શ્રીવિશ્વનાથપ્રભુઃ
કાશીમંદિરસંસ્થિતોઽખિલગુરુર્દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 1॥

યો દેવૈરસુરૈર્મુનીંદ્રતનયૈર્ગંધર્વયક્ષોરગૈ-
ર્નાગૈર્ભૂતલવાસિભિર્દ્વિજવરૈઃ સંસેવિતઃ સિદ્ધયે ।
યા ગંગોત્તરવાહિની પરિસરે તીર્થેરસંખ્યૈર્વૃતા
સા કાશી ત્રિપુરારિરાજનગરી દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 2॥

તીર્થાનાં પ્રવરા મનોરથકરી સંસારપારાપરા-
નંદા નંદિગણેશ્વરૈરુપહિતા દેવૈરશેષૈઃ સ્તુતા ।
યા શંભોર્મણિકુંડલૈકકણિકા વિષ્ણોસ્તપોદીર્ઘિકા
સેયં શ્રીમણિકર્ણિકા ભગવતી દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 3॥

એષા ધર્મપતાકિની તટરુહાસેવાવસન્નાકિની
પશ્યન્પાતકિની ભગીરથતપઃસાફલ્યદેવાકિની ।
પ્રેમારૂઢપતાકિની ગિરિસુતા સા કેકરાસ્વાકિની
કાશ્યામુત્તરવાહિની સુરનદી દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 4॥

વિઘ્નાવાસનિવાસકારણમહાગંડસ્થલાલંબિતઃ
સિંદૂરારુણપુંજચંદ્રકિરણપ્રચ્છાદિનાગચ્છવિઃ ।
શ્રીવિશ્વેશ્વરવલ્લભો ગિરિજયા સાનંદકાનંદિતઃ
સ્મેરાસ્યસ્તવ ઢુંઢિરાજમુદિતો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥। 5॥ ।
કેદારઃ કલશેશ્વરઃ પશુપતિર્ધર્મેશ્વરો મધ્યમો
જ્યેષ્ઠેશો પશુપશ્ચ કંદુકશિવો વિઘ્નેશ્વરો જંબુકઃ ।
ચંદ્રેશો હ્યમૃતેશ્વરો ભૃગુશિવઃ શ્રીવૃદ્ધકાલેશ્વરો
મધ્યેશો મણિકર્ણિકેશ્વરશિવો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 6॥

ગોકર્ણસ્ત્વથ ભારભૂતનુદનુઃ શ્રીચિત્રગુપ્તેશ્વરો
યક્ષેશસ્તિલપર્ણસંગમશિવો શૈલેશ્વરઃ કશ્યપઃ ।
નાગેશોઽગ્નિશિવો નિધીશ્વરશિવોઽગસ્તીશ્વરસ્તારક-
જ્ઞાનેશોઽપિ પિતામહેશ્વરશિવો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 7॥

બ્રહ્માંડં સકલં મનોષિતરસૈ રત્નૈઃ પયોભિર્હરં
ખેલૈઃ પૂરયતે કુટુંબનિલયાન્ શંભોર્વિલાસપ્રદા ।
નાનાદિવ્યલતાવિભૂષિતવપુઃ કાશીપુરાધીશ્વરી
શ્રીવિશ્વેશ્વરસુંદરી ભગવતી દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 8॥

યા દેવી મહિષાસુરપ્રમથની યા ચંડમુંડાપહા
યા શુંભાસુરરક્તબીજદમની શક્રાદિભિઃ સંસ્તુતા ।
યા શૂલાસિધનુઃશરાભયકરા દુર્ગાદિસંદક્ષિણા-
માશ્રિત્યાશ્રિતવિઘ્નશંસમયતુ દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 9॥

આદ્યા શ્રીર્વિકટા તતસ્તુ વિરજા શ્રીમંગલા પાર્વતી
વિખ્યાતા કમલા વિશાલનયના જ્યેષ્ઠા વિશિષ્ટાનના ।
કામાક્ષી ચ હરિપ્રિયા ભગવતી શ્રીઘંટઘંટાદિકા
મૌર્યા ષષ્ટિસહસ્રમાતૃસહિતા દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 10॥

આદૌ પંચનદં પ્રયાગમપરં કેદારકુંડં કુરુ-
ક્ષેત્રં માનસકં સરોઽમૃતજલં શાવસ્ય તીર્થં પરમ્ ।
મત્સ્યોદર્યથ દંડખાંડસલિલં મંદાકિની જંબુકં
ઘંટાકર્ણસમુદ્રકૂપસહિતો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 11॥

રેવાકુંડજલં સરસ્વતિજલં દુર્વાસકુંડં તતો
લક્ષ્મીતીર્થલવાંકુશસ્ય સલિલં કંદર્પકુંડં તથા ।
દુર્ગાકુંડમસીજલં હનુમતઃ કુંડપ્રતાપોર્જિતઃ
પ્રજ્ઞાનપ્રમુખાનિ વઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 12॥

આદ્યઃ કૂપવરસ્તુ કાલદમનઃ શ્રીવૃદ્ધકૂપોઽપરો
વિખ્યાતસ્તુ પરાશરસ્તુ વિદિતઃ કૂપઃ સરો માનસઃ ।
જૈગીષવ્યમુનેઃ શશાંકનૃપતેઃ કૂપસ્તુ ધર્મોદ્ભવઃ
ખ્યાતઃ સપ્તસમુદ્રકૂપસહિતો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 13॥

લક્ષ્યીનાયકબિંદુમાધવહરિર્લક્ષ્મીનૃસિંહસ્તતો
ગોવિંદસ્ત્વથ ગોપિકાપ્રિયતમઃ શ્રીનારદઃ કેશવઃ ।
ગંગાકેશવવામનાખ્યતદનુ શ્વેતો હરિઃ કેશવઃ
પ્રહ્લાદાદિસમસ્તકેશવગણો દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 14॥

લોલાર્કો વિમલાર્કમાયુખરવિઃ સંવર્તસંજ્ઞો રવિ-
ર્વિખ્યાતો દ્રુપદુઃખખોલ્કમરુણઃ પ્રોક્તોત્તરાર્કો રવિઃ ।
ગંગાર્કસ્ત્વથ વૃદ્ધવૃદ્ધિવિબુધા કાશીપુરીસંસ્થિતાઃ
સૂર્યા દ્વાદશસંજ્ઞકાઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 15॥

આદ્યો ઢુંઢિવિનાયકો ગણપતિશ્ચિંતામણિઃ સિદ્ધિદઃ
સેનાવિઘ્નપતિસ્તુ વક્ત્રવદનઃ શ્રીપાશપાણિઃ પ્રભુઃ ।
આશાપક્ષવિનાયકાપ્રષકરો મોદાદિકઃ ષડ્ગુણો
લોલાર્કાદિવિનાયકાઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 16॥।

હેરંબો નલકૂબરો ગણપતિઃ શ્રીભીમચંડીગણો
વિખ્યાતો મણિકર્ણિકાગણપતિઃ શ્રીસિદ્ધિદો વિઘ્નપઃ ।
મુંડશ્ચંડમુખશ્ચ કષ્ટહરણઃ શ્રીદંડહસ્તો ગણઃ
શ્રીદુર્ગાખ્યગણાધિપઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 17॥

આદ્યો ભૈરવભીષણસ્તદપરઃ શ્રીકાલરાજઃ ક્રમા-
ચ્છ્રીસંહારકભૈરવસ્ત્વથ રુરુશ્ચોન્મત્તકો ભૈરવઃ ।
ક્રોધશ્ચંડકપાલભૈરવવરઃ શ્રીભૂતનાથાદયો
હ્યષ્ટૌ ભૈરવમૂર્તયઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 18॥

આધાતોઽંબિકયા સહ ત્રિનયનઃ સાર્ધં ગણૈર્નંદિતાં
કાશીમાશુ વિશન્ હરઃ પ્રથમતો વાર્ષધ્વજેઽવસ્થિતઃ ।
આયાતા દશ ધેનવઃ સુકપિલા દિવ્યૈઃ પયોભિર્હરં
ખ્યાતં તદ્વૃષભધ્વજેન કપિલં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 19॥

આનંદાખ્યવનં હિ ચંપકવનં શ્રીનૈમિષં ખાંડવં
પુણ્યં ચૈત્રરથં ત્વશાકવિપિનં રંભાવનં પાવનમ્ ।
દુર્ગારણ્યમથોઽપિ કૈરવવનં વૃંદાવનં પાવનં
વિખ્યાતાનિ વનાનિ વઃ પ્રતિદિનં દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 20॥

અલિકુલદલનીલઃ કાલદંષ્ટ્રાકરાલઃ
સજલજલદનીલો વ્યાલયજ્ઞોપવીતઃ ।
અભયવરદહસ્તો ડામરોદ્દામનાદઃ
સકલદુરિતભક્ષો મંગલં વો દદાતુ ॥ 21॥

અર્ધાંગે વિકટા ગિરીંદ્રતનયા ગૌરી સતી સુંદરી
સર્વાંગે વિલસદ્વિભૂતિધવલો કાલો વિશાલેક્ષણઃ ।
વીરેશઃ સહનંદિભૃંગિસહિતઃ શ્રીવિશ્વનાથઃ પ્રભુઃ
કાશીમંદિરસંસ્થિતોઽખિલગુરુર્દેયાત્સદા મંગલમ્ ॥ 22॥

યઃ પ્રાતઃ પ્રયતઃ પ્રસન્નમનસા પ્રેમપ્રમોદાકુલઃ
ખ્યાતં તત્ર વિશિષ્ટપાદભુવનેશેંદ્રાદિભિર્યત્સ્તુતમ્ ।
પ્રાતઃ પ્રાઙ્મુખમાસનોત્તમગતો બ્રૂયાચ્છૃણોત્યાદરાત્
કાશીવાસમુખાન્યવાપ્ય સતતં પ્રીતે શિવે ધૂર્જટિ ॥ 23॥

ઇતિ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યવિરચિતં કાશીવિશ્વનાથસ્તોત્રમ્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *