Ramayan Ji Aarti In English

Also Read This In:- Hindi.

Aarti Shri Ramayan Ji Ki ।
Kirti Kalit Lalit Siya Pi Ki ॥
Gavat Brahmadik Muni Narad ।
Valmiki Vigyan Visharad ॥
Shuk Sanakadi Shesh Aru Sarad ।
Barni Pavansut Kirti Niki ॥
॥ Aarti Shri Ramayan Ji Ki..॥

Gavat Ved Puran Ashtdash ।
Chhahon Shastra Sab Granthan Ko Ras॥
Munijan Dhan Santan Ko Sarbas ।
Sar Ansh Sammat Sab-hiki ॥
॥ Aarti Shri Ramayan Ji Ki..॥

Gavat Santat Shambhu Bhavani ।
Aru Ghatsambhav Muni Vigyani ॥
Vyas Adi Kavibarj Bakhani ।
Kakbhushundi Garur Ke Hi Ki ॥
॥ Aarti Shri Ramayan Ji Ki..॥

Kalimal Harni Vishay Ras Phiki ।
Subhag Singar Mukti Juvati Ki ॥
Dalan Rog Bhav Muri Ami Ki ।
Tat Mat Sab Vidhi Tulsi Ki ॥

Aarti Shri Ramayan Ji Ki ।
Kirti Kalit Lalit Siya Pi Ki ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *