RadhaKrishn Prana Mora Yugal Kishor Bhajan In English

Also Read This In:- Hindi.

Radhakrishn Pran Mor Yugal-kishor ।
Jivne Marne Gati Aar Nahi Mor ॥
Kalinder Kule Keli-kadamber Van ।
Ratan Vedeer Upar Basab Dujan ॥

Shyam Gauri Anghe Dib Chandner Gandh ।
Chamar Dhulab Kabe Hairib Mukhchandra ॥

Ganthiya Maltir Mala Dib Donhar Gale ।
Adhare Tuliya Dib Karpur Tambule ॥

Lalita Visakha Addi Yat Sakhivrind ।
Angyay Karib Seva Charanaravind ॥

Shrikrshnachaitany Prabhur Daser Anudas ।
Seva Abhilash Kare Narottamadas ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *