Kali Chalisa Arimad Man Mitawan Hari In English

Also Read This In:- Hindi

॥ Doha ॥
Jaikali Kalimalharan,
Mahima Agam Apaar ।
Mahish Mardini Kalika,
Dehu Abhay Apaar ॥
॥ Chaupai ॥
Ari Mad Maan Mitavan Haari ।
Mundamaal Gal Sohat Pyari ॥

Ashtabhuji Sukhadayak Mata ।
Dushtadalan Jag Mein Vikhyata ॥

Bhaal Vishal Mukut Chhavi Chhajai ।
Kar Mein Shish Shatru Ka Sajai ॥

Dooje Hath Lie Madhu Pyala ।
Haath Tisre Sohat Bhala ॥ 4 ॥

Chauthe Khappar Khadg Kar Panche ।
Chhathe Trishool Shatru Bal Janche ॥

Saptam Karadamakat Asi Pyaari ।
Shobha Adbhut Maat Tumhari ॥

Ashtam Kar Bhaktan Var Data ।
Jag Manharan Roop Ye Mata ॥

Bhaktan Mein Anurakt Bhavani ।
Nishadin Raten Rishi-muni Gyani ॥ 8 ॥

Mahashakti Ati Prabal Punita ।
Tu Hi Kali Tu Hi Sita ॥

Patit Tarini He Jag Palak ।
Kalyani Papi Kul Ghalak ॥

Shesh Suresh Na Pavat Paara ।
Gauri Roop Dharyo Ik Baara ॥

Tum Saman Data Nahin Dooja ।
Vidhivat Karen Bhaktajan Pooja ॥ 12 ॥

Roop Bhayankar Jab Tum Dhara ।
Dushtdalan Kinhehu Sanhara ॥

Naam Anekan Maat Tumhare ।
Bhaktajanon Ke Sankat Taare ॥

Kali Ke Kasht Kaleshan Harani ।
Bhav Bhaya Mochan Mangal Karani ॥

Mahima Agam Ved Yash Gavain ।
Narad Sharad Paar Na Pavain ॥ 16 ॥

Bhoo Par Bhaar Badhyau Jab Bhari ।
Tab Tab Tum Prakatin Mahatari ॥

Aadi Anadi Abhay Vardata ।
Vishwavidit Bhav Sankat Trata ॥

Kusamay Naam Tumhaarau Linha ।
Usako Sada Abhay Var Dinha ॥

Dhyan Dharen Shruti Shesh Suresha ।
Kaal Roop Lakhi Tumaro Bhesha ॥ 20 ॥

Kalua Bhainron Sang Tumhare ।
Ari Hit Roop Bhayanak Dhaare ॥

Sevak Laangur Rahat Agaari ।
Chausath Jogan Aagyakari ॥

Treta Mein Raghuvar Hit Aai ।
Dashakandhar Ki Sain Nasai ॥

Khela Ran Ka Khel Nirala ।
Bhara Maans-majja Se Pyala ॥ 24 ॥

Raudra Roop Lakhi Daanav Bhaage ।
Kiyau Gavan Bhavan Nij Tyage ॥

Tab Aisau Taamas Chadh Aayo .
Swajan Vijan Ko Bhed Bhulayo ॥

Ye Balak Lakhi Shankar Aaye ।
Raah Rok Charanan Mein Dhaye ॥

Tab Mukh Jeebh Nikar Jo Aai ।
Yahi Roop Prachalit Hai Mai ॥ 28 ॥

Badhyo Mahishasur Mad Bhari ।
Pidit Kiye Sakal Nar-nari ॥

Karoon Pukar Suni Bhaktan Ki ।
Pir Mitavan Hit Jan-jan Ki ॥ 15 ॥

Tab Pragati Nij Sain Sameta ।
Naam Pada Maan Mahish Vijeta ॥

Shumbh Nishumbh Hane Chhan Maahin ।
Tum Sam Jag Doosar Kou Naahin ॥ 32 ॥

Maan Mathanhari Khal Dal Ke ।
Sada Sahayak Bhakt Vikal Ke ॥

Deen Vihin Karain Nit Seva ।
Pavain Manvanchhit Phal Meva ॥ 17 ॥

Sankat Mein Jo Sumiran Karahin ।
Unke Kasht Maatu Tum Harahin ॥

Prem Sahit Jo Kirati Gavain ।
Bhav Bandhan Son Mukti Pavain ॥ 36 ॥

Kali Chalisa Jo Padhahin ।
Swargalok Binu Bandhan Chadhahin ॥

Daya Drshti Herau Jagdamba ।
Kehi Karan Maan Kiyau Vilamba ॥

Karahu Maatu Bhaktan Rakhavali ।
Jayati Jayati Kali Kankali ॥

Sevak Din Anath Anari ।
Bhaktibhav Yuti Sharan Tumhari ॥ 40 ॥

॥ Doha ॥
Prem Sahit Jo Kare,
Kali Chalisa Path ।
Tinki Puran Kamna,
Hoy Sakal Jag Thath ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *