Har Mahadev Aarti Satya Sanatan Sundar In English

Also Read This In:- Hindi.

Saty, Sanatan, Sundar, Shiv! Sabke Swami ।
Avikari, Avinashi, Aj, Antaryami ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥
Aadi Anant, Anamay, Akal, Kaladhari ।
Amal, Aroop, Agochar, Avichal Aghahari ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Brahma, Vishnu, Maheshwar, Tum Trimoortidhari ।
Karta, Bharta, Dharta Tum Hi Sanhari ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Rakshak, Bhakshak, Prerak, Tum Audharadani ।
Sakshi, Param Akarta Karta Abhimani ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Manimay Bhawan Nivasi, Ati Bhogi, Ragi ।
Sada Masanabihari, Yogi Vairagi ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Chhal, Kapal, Garal, Gal, Mundamal Vyali ।
Chitabhasm Tan, Trinayan, Ayan Mahakali ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Pret-pishach, Susevit Peet Jatadhari ।
Vivasan, Vikat Roopdhar, Rudr Pralaykari ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Atikamaniy, Shantikar Shiv Muni Man Hari ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Nirgun, Sagun, Niranjan, Jagamay Nity Prabho ।
Kalaroop Keval, Har ! Kalatit Vibho ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Sat-chit-anand, Rasamay, Karunamay, Dhata ।
Prem-sudha-nidhi, Priyatam, Akhil Vishv-trata ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Ham Ati Deen, Dayamay ! Charan-sharan Deejai ।
Sab Vidhi Nirmal Mati Kar Apna Kar Leejai ॥
॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *