Har Har Shambhu Bhajan In English

Also Read This In:- Hindi.

Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Kapoorgauram Karunavataram Sansarasaram Bhujgendraharam
Kapoorgauram Karunavataram Sansarasaram Bhujgendraharam
Sada Vasantam Hrudayarvinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami
Sada Vasantam Hrudayarvinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami

Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva

Sanandamanandavane Basantam Anandakandam Hatapapavrindam
Sanandamanandavane Basantam Anandakandam Hatapapavrindam
Varanasinathamnathanatham Shree Vishwanatham Sharanam Prapadye
Varanasinathamnathanatham Shree Vishwanatham Sharanam Prapadye

Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva

Avantikayam Vihitavataram Muktipradanay Cha Sajananam
Avantikayam Vihitavataram Muktipradanay Cha Sajananam

Akaalmrityu Parirakshanartham Vande Mahakal Mahasuresham
Akaalmrityu Parirakshanartham Vande Mahakal Mahasuresham

Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva

Nagendraharaya Trilochanaya Bhasmangaragay Maheshwaraya
Nagendraharaya Trilochanaya Bhasmangaragay Maheshwaraya
Nityaya Shuddhay Digambaray Tasmai Nakaray Namah Shivay
Nityaya Shuddhay Digambaray Tasmai Nakaray Namah Shivay

Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shiv Mahadeva

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *