ગણપતિ ગકાર અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રમ્ | Ganapati Gakara Ashtottara Satanama Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ગકારરૂપો ગંબીજો ગણેશો ગણવંદિતઃ ।
ગણનીયો ગણોગણ્યો ગણનાતીત સદ્ગુણઃ ॥ 1 ॥

ગગનાદિકસૃદ્ગંગાસુતોગંગાસુતાર્ચિતઃ ।
ગંગાધરપ્રીતિકરોગવીશેડ્યોગદાપહઃ ॥ 2 ॥

ગદાધરનુતો ગદ્યપદ્યાત્મકકવિત્વદઃ ।
ગજાસ્યો ગજલક્ષ્મીવાન્ ગજવાજિરથપ્રદઃ ॥ 3 ॥

ગંજાનિરત શિક્ષાકૃદ્ગણિતજ્ઞો ગણોત્તમઃ ।
ગંડદાનાંચિતોગંતા ગંડોપલ સમાકૃતિઃ ॥ 4 ॥

ગગન વ્યાપકો ગમ્યો ગમાનાદિ વિવર્જિતઃ ।
ગંડદોષહરો ગંડ ભ્રમદ્ભ્રમર કુંડલઃ ॥ 5 ॥

ગતાગતજ્ઞો ગતિદો ગતમૃત્યુર્ગતોદ્ભવઃ ।
ગંધપ્રિયો ગંધવાહો ગંધસિંધુરબૃંદગઃ ॥ 6 ॥

ગંધાદિ પૂજિતો ગવ્યભોક્તા ગર્ગાદિ સન્નુતઃ ।
ગરિષ્ઠોગરભિદ્ગર્વહરો ગરળિભૂષણઃ ॥ 7 ॥

ગવિષ્ઠોગર્જિતારાવો ગભીરહૃદયો ગદી ।
ગલત્કુષ્ઠહરો ગર્ભપ્રદો ગર્ભાર્ભરક્ષકઃ ॥ 8 ॥

ગર્ભાધારો ગર્ભવાસિ શિશુજ્ઞાન પ્રદાયકઃ ।
ગરુત્મત્તુલ્યજવનો ગરુડધ્વજવંદિતઃ ॥ 9 ॥

ગયેડિતો ગયાશ્રાદ્ધફલદશ્ચ ગયાકૃતિઃ ।
ગદાધરાવતારીચ ગંધર્વનગરાર્ચિતઃ ॥ 10 ॥

ગંધર્વગાનસંતુષ્ટો ગરુડાગ્રજવંદિતઃ ।
ગણરાત્ર સમારાધ્યો ગર્હણસ્તુતિ સામ્યધીઃ ॥ 11 ॥

ગર્તાભનાભિર્ગવ્યૂતિઃ દીર્ઘતુંડો ગભસ્તિમાન્ ।
ગર્હિતાચાર દૂરશ્ચ ગરુડોપલભૂષિતઃ ॥ 12 ॥

ગજારિ વિક્રમો ગંધમૂષવાજી ગતશ્રમઃ ।
ગવેષણીયો ગમનો ગહનસ્થ મુનિસ્તુતઃ ॥ 13 ॥

ગવયચ્છિદ્ગંડકભિદ્ગહ્વરાપથવારણઃ ।
ગજદંતાયુધો ગર્જદ્રિપુઘ્નો ગજકર્ણિકઃ ॥ 14 ॥

ગજચર્મામયચ્છેત્તા ગણાધ્યક્ષોગણાર્ચિતઃ ।
ગણિકાનર્તનપ્રીતોગચ્છન્ ગંધફલી પ્રિયઃ ॥ 15 ॥

ગંધકાદિ રસાધીશો ગણકાનંદદાયકઃ ।
ગરભાદિજનુર્હર્તા ગંડકીગાહનોત્સુકઃ ॥ 16 ॥

ગંડૂષીકૃતવારાશિઃ ગરિમાલઘિમાદિદઃ ।
ગવાક્ષવત્સૌધવાસીગર્ભિતો ગર્ભિણીનુતઃ ॥ 17 ॥

ગંધમાદનશૈલાભો ગંડભેરુંડવિક્રમઃ ।
ગદિતો ગદ્ગદારાવ સંસ્તુતો ગહ્વરીપતિઃ ॥ 18 ॥

ગજેશાય ગરીયસે ગદ્યેડ્યોગતભીર્ગદિતાગમઃ ।
ગર્હણીય ગુણાભાવો ગંગાદિક શુચિપ્રદઃ ॥ 19 ॥

ગણનાતીત વિદ્યાશ્રી બલાયુષ્યાદિદાયકઃ ।
એવં શ્રીગણનાથસ્ય નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ॥ 20 ॥

પઠનાચ્છ્રવણાત્ પુંસાં શ્રેયઃ પ્રેમપ્રદાયકમ્ ।
પૂજાંતે યઃ પઠેન્નિત્યં પ્રીતસ્સન્ તસ્યવિઘ્નરાટ્ ॥ 21 ॥

યં યં કામયતે કામં તં તં શીઘ્રં પ્રયચ્છતિ ।
દૂર્વયાભ્યર્ચયન્ દેવમેકવિંશતિવાસરાન્ ॥ 22 ॥

એકવિંશતિવારં યો નિત્યં સ્તોત્રં પઠેદ્યદિ ।
તસ્ય પ્રસન્નો વિઘ્નેશસ્સર્વાન્ કામાન્ પ્રયચ્છતિ ॥ 23 ॥

॥ ઇતિ શ્રી ગણપતિ ગકાર અષ્ટોત્તર શતનામસ્તોત્રમ્ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *