Shri Surya Dev Aarti In English

Also Read This In:- Hindi .

Jai Jai Jai Ravidev,
Jai Jai Jai Ravidev ।
Rajanipati Madhaari,
Shatlad Jeevan Data ॥
Patpad Mann Madukaari,
Hey Dinmann Data ।
Jag Ke He Ravidev,
Jai Jai Jai Swadev ॥

Nabh Manda| Ke Vaani,
Jyoti Prakaashak Deva ।
Nijjan Hit Sukhraashi,
Teri Hum Sab Sevaa ॥

Karte Hai Ravi Dev,
Jai Jai Jai Ravidev ।
Kanak Badan Man Mohit,
Ruchir Prabha Pyari ॥

Nit Mandal Se Mandit,
Ajar Amar Chavidhaari ।
Hey Survar Ravidev,
Jai Jai Jai Ravidev ॥

Jai Jai Jai Ravidev,
Jai Jai Jai Ravidev ।
Rajanipati Madhaari,
Shatlad Jeevan Data ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *