Narmada Ashtakam In English

Also Read This In:- Hindi.

Sabindu Sindhu Suskhal Tarang Bhanga Ranjitam
Davishatsu Papa Jat Jaat Kari Vari Sanyutam
Kritant Doot Kaal Bhut Bheeti Hari Varmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 1 ॥

Twadambu Leen Deen Meen Divy Sampradaayakam
Kalau Malaugh Bharahari Sarvatirth Nayakan
Sumasty Kachchh Nakr Chakra Chakravak Sharmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 2 ॥

Mahagabhir Neer Pur Papadhut Bhootalan
Dhwanat Samast Patakari Daritapadachalam
Jagallye Mahabhaye Mrikundusunu Harmyade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 3 ॥

Gatan Tadaiv Mein Bhayan Twadambu Vikshitam Yada
Mrkundusunu Shaunaka Surari Sevi Sarvada
Punarbhavabdhi Janmajan Bhavabdhi Duhkh Varmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 4 ॥

Alakshalaksh Kin Ramrasuradi Pujitam
Sulaksh Neer Teer Dhir Pakshilaksh Kujitam
Vashishthashisht Pippalaad Kardamaadi Sharmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 5 ॥

Sanatkumar Nachiket Kashyapatri Shatpadai
Dhritam Svakiya Maneshu Naradadi Shatpadai:
Ravindu Ranti Devdev Rajkarma Sharmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 6 ॥

Lakshlaksh Lakshpapa Laksh Saar Sayudham
Tastu Jivathu Tu Bukti Mukti Daakam
Viranchi Vishnu Shankaram Swakiyadham Varmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 7 ॥

Ahomrtam Shruvan Shrutam Maheshakesh Jatate
Kirat Soot Vadaveshu Pandite Shathe Nate
Durant Paap Taap Hari Sarvajantu Sharmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade ॥ 8 ॥

Idantu Narmadashtakam Trikalamev Ye Sada
Pathanti Te Nirantaram Na Yaanti Durgatim Kada
Sulabhya Dev Durlabhan Maheshadhaam Gauravam
Punarbhava Nara Na Vai Trilokayanti Rauravam ॥ 9 ॥

Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade
Namami Devi Narmade, Namami Devi Narmade
Twadiya Pada Pankajam Namami Devi Narmade

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *